Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İktisat Fakültesi - Ekonomi (İngilizce)

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinme

- Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum becerileri

- Matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi

- Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulama

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ulusal ve uluslararası güncel ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenme Yetkinliği

- Karşılaştırma ve çapraz okuma yetenekleri

- Analitik, eleştirel ve yöntemsel düşünme becerisi

- Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme

- Disiplinlerarası çalışma ve analiz yetenekleri

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme

- Katılımcı tartışma ortamına uyarlanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Ekonomideki son gelişmeleri analiz etme

- Güncel olayları tarihsel bağlantılarıyla analiz etme

 • Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinme
 • İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum becerileri
 • Matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi
 • Karşılaştırma ve çapraz okuma yetenekleri
 • Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme
 • Analitik, eleştirel ve yöntemsel düşünme becerisi
 • Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulama
 • Ulusal ve uluslararası güncel ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme
 • Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma
 • Ekonomideki son gelişmeleri analiz etme
 • Disiplinlerarası çalışma ve analiz yetenekleri
 • Güncel olayları tarihsel bağlantılarıyla analiz etme
 • Katılımcı tartışma ortamına uyarlanma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat