Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İktisat Fakültesi - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2012'de İ.İ.B.F'nin kapatılarak yerine İktisat Fakültesi'nin açılması ile İktisat Bölümü bu fakültenin bir parçası olmuştur. Bölümümüz, Türkiye'nin önde gelen ve tercih edilen İktisat Bölümlerinden biridir.

Kazanılan Derece

Lisans Diploması (4 yıllık eğitim)

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM'nin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından gerekli puanı almak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından belirlenen kurallar. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Yatay veya dikey geçiş ile bölüme gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin bölümdeki ders içerikleriyle uyuşması durumunda derslerinden muaf olabilmektedirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM'nin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından gerekli puanı almak

Program Profili

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Marmara Üniversitesi'nde, İktisat Bölümü öğrencilerine Lisans, Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) ve Doktora programlarında eğitim imkanı sağlamaktadır. İktisat bölümü sahip olduğu 50'ye yakın öğretim elemanı ile zengin bir kadroya sahiptir. İktisat Bölümünde, temel olarak, öğrencilerin iktisat kuramına ilişkin donanımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu asıl amacın yanında öğrencilerin İşletme, Maliye, İstatistik, Ekonometri ve Hukuk dallarında da kendilerini geliştirmelerini sağlayacak altyapının kazandırılması planlanmaktadır. Bölümde, öğrencilerin Türkiye ve Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri analiz edebilecek bir formasyon edinebilmeleri yanında, mezun öğrencilerinin iş hayatında istihdam edilmeleri muhtemel olan sektörlerin gerektirdiği ek donanımları da sağlamalarına yönelik bir program yürütülmektedir. Öğrencilerin, 3 ve 4. yıllarda kendi eğilimleri ve mezuniyet sonrası planladıkları yaşama ilişkin niteliklerini geliştirebilmelerine olanak verecek seçmeli derslere yönelmelerine de fırsat verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümden mezun olan öğrenciler, Türkiye ve Dünya'da başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca Kamu Kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İktisat lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. (yurtiçi programlar için ALES'den başarılı olmak koşuluyla)

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde dönem içerisinde bir dersten bir vize ve bir final olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Vize sınavlarının %40'ı, final sınavlarının %60'ı genel notu etkilemektedir. Dersten başarılı olabilmek için öğrenci final sınavından 100 üzerinden en az 50 almalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci aldığı bütün derslerden başarılı olduğu ve 2.00 genel not ortalamasını tutturduğu zaman mezun olmaya hak kazanır. Öğrencilerin mezun olması için maksimum süre 7 yıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Göztepe Kampüsü - 34722 Kadıköy / İstanbul Telefon: 0216 777 30 00 Bölüm Başkanı:; Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
 • İktisat biliminde bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
 • Öğrenim alanın gerektirdiği temel bilgi ve çözümleme tekniklerini kazanmak
 • Mesleğinin gerektirdiği, bilişim teknolojileri, yabancı dil, analitik teknikleri kazanmak ve kullanabilmek
 • İktisadi sorunların bilimsel tanımlamasını ve çözümlemesini yapabilmek
 • İktisadi sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri yetkinlikle kullanabilmek
 • Mesleği ile ilgili olarak disiplenler arası işbirliğini, tarih ve gelecek bilincini kazanmak ve yönetebilmek
 • İktisadi sistemlerin-teorilerin bilimsel geliştirilmesi yeteneğini kazanmak
 • İktisat teorilerinin, pratikte politika uygulamalarını ihtiyaçlara uygun olarak yapabilmek
 • Yaşam boyu mesleki ve insani gelişim sürecine açık olmak
 • Mesleki bilgilerini oluştururken, kullanırken evrensel sosyal sorumluluk gözetmek
 • Mesleki alanında, küresel çapta, öncü, yenilikçi ve rekabetçi özelliklere sahip olmak
 • Mesleki alanında küresel dönüşümleri çözümleyebilmek ve yönetebilmek
 • Mesleki alanda işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri ve yetkinlikleri kazanmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat