Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İktisat Fakültesi - İktisat (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmuştur. Bölüm, 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan üniversiteye giriş sınavı.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İngilizce İktisat Lisans programına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka bir üniversitenin Lisans programında alıp başarılı oldukları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve muafiyet komisyonunun onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüzün öğretim dili İngilizce olduğu için İngilizce yeterlilik koşulu aranmaktadır.

Program Profili

Bölümümüz, uluslararası standartlarda yüksek seviyede lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarıyla öğrencilerimizi akademik kariyer yapmaya ve devlet sektörü ve özel sektördeki çalışma hayatına hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin yurt içi ve uluslararası alanlardaki başarıları bize gurur vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkiye ekonomisine yön veren kamu kuruluşları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi). Bunların dışında bankalar, ulusal ve uluslararası şirketler, uluslararası ticaret firmaları, yatırım danışmanlık ve kredi firmaları, denetim firmaları ve borsa iş olanakları içindedir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyeliği.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birçok mezunumuz Avrupa ve Amerika'nın seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. 2005-2006 akademik yılından itibaren TÜBİTAK'ın son sınıf lisans öğrencileri için verdiği yurt içi lisans üstü bursunu bölümümüzden birçok lisanüstü öğrencimiz kazanmıştır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci değerlendirilmesi her akademik dönemde yapılan bir ara sınav ve bir final sınavı ile yapılmaktadır. Ara sınavın ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı %60'tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için final sınavından en az 50 ve ara sınav-final ortalamasından en az 50 alması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmek için dört yıl sonunda aldıkalrı bütün dersleri başarıyla tamamlayarak 148 krediyi (240 AKTS kredisini) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm web adresi: http://iibf.marmara.edu.tr/bolum/131304/bolumlerimiz/iktisat-(ingilizce) Bölüm e-posta adresi: economics@marmara.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurdan Aslan (nuraslan@marmara.edu.tr) Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Düzgün Öncel (burcu.duzgun@marmara.edu.tr) AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Mahmut Tekçe (mtekce@marmara.edu.tr) Bölüm Sekreteri: Eda Ünlü (economics@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

Erasmus Değişim Programı, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinme

- Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum becerileri

- Matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi

- Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulama

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ulusal ve uluslararası güncel ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenme Yetkinliği

- Karşılaştırma ve çapraz okuma yetenekleri

- Analitik, eleştirel ve yöntemsel düşünme becerisi

- Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme

- Disiplinlerarası çalışma ve analiz yetenekleri

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme

- Katılımcı tartışma ortamına uyarlanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Ekonomideki son gelişmeleri analiz etme

- Güncel olayları tarihsel bağlantılarıyla analiz etme

 • Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinme
 • İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum becerileri
 • Matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi
 • Karşılaştırma ve çapraz okuma yetenekleri
 • Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme
 • Analitik, eleştirel ve yöntemsel düşünme becerisi
 • Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulama
 • Ulusal ve uluslararası güncel ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme
 • Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma
 • Ekonomideki son gelişmeleri analiz etme
 • Disiplinlerarası çalışma ve analiz yetenekleri
 • Güncel olayları tarihsel bağlantılarıyla analiz etme
 • Katılımcı tartışma ortamına uyarlanma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat