Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, "İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü" ismiyle 19 Kasım 1959'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 4 yıllık enstitü olarak öğretime başlamış ve 1962'de ilk mezunlarını vermiştir. 20 Temmuz 1982'de İlahiyat Fakültesine dönüştürülerek Marmara Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Kazanılan Derece

İlahiyat lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fakültemize öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Lisans Yerleştirme Sınavlarındaki (LYS) TS-1 puan türü kullanılarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında lise eğitimi görmüş T.C. vatandaşları Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı'nda (MÜYÖS) başarılı olmaları halinde Fakültemizde öğrenci olma hakkı kazanabilirler. Bunun yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ve yurtdışında yaşayan Türk toplumunun çocuklarına yönelik Türkiye’de dini yüksek eğitim imkânı sağlayan Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde de Fakültemizde öğrenci olma imkanı vardır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda öğrenim görmüş ise, başarı durumunu gösterir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.

Program Profili

Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb.; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE| Tel: +90 216 651 43 75, Faks: +90 216 651 41 89, Eposta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

0

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel dini metinleri anlar.
 • İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
 • İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında analiz yapar.
 • İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanlarındaki birikimi kullanır.
 • Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler.
 • Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
 • İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
 • Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri içselleştirir.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.
 • Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.
 • Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.
 • Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.
 • Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler.
 • Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat