Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (Arapça)

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemiz 19 Kasım 1959 tarihinde "İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü" olarak Fatih'teki İstanbul İmam-Hatip Okulu binasında eğitim-öğretime başlamıştır. Bir süre sonra taşındığı Kabataş'taki Namık Kemal İlkokulu'nun üst katında 7 yıl eğitim-öğretime devam ettikten sonra, 23 Ekim 1966'da Bağlarbaşı Kampüsüne nakledilmiştir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi'ne bağlı İlâhiyat Fakültesi hâline dönüştürülmüştür.

Kazanılan Derece

İlahiyat (Arapça) lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fakültemize öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Lisans Yerleştirme Sınavlarındaki (YKS) SÖZEL puan türü kullanılarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında lise eğitimi görmüş T.C. vatandaşları Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı'nda (MÜYÖS) başarılı olmaları halinde Fakültemizde öğrenci olma hakkı kazanabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda öğrenim görmüş ise, başarı durumunu gösterir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.

Program Profili

Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb.; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Altunizade Mah. Mahir İz Cad. Nr. 2, 34662 Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE | Tel: +90 216 777 47 00, Faks: +90 216 777 47 01, Eposta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

...

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Temel dini metinleri anlar.

- İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanlarındaki birikimi kullanır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.

- İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında analiz yapar.

- Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri içselleştirir.

- Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.

- Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler.

- Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.

- Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.

- Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler.

- Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.

 • Temel dini metinleri anlar.
 • İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
 • İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında analiz yapar.
 • İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanlarındaki birikimi kullanır.
 • Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler.
 • Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
 • İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
 • Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri içselleştirir.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.
 • Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.
 • Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.
 • Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.
 • Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler.
 • Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat