Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler

Program Tanımları

Kuruluş

Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda akademik eğitim almış işgücü talebinin artması üzerine 1989 yılında kurulmuştur. Bölüm; Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ÖSYMce yapılan merkezi sınav ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Günümüzde hemen her kuruluşun bünyesinde yer alan "Halkla İlişkiler" birimlerinde görev alan bölüm mezunları, ayrıca reklam ajanslarında ve gazetelerin ilan-reklam servislerinde görev yapmakta, halkla ilişkiler büroları ve reklam ajansları kurup işletmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Ebru Özgen Adres: Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy/İstanbul Tel: 0 216 777 20 00

Bölüm Olanakları

İletişim Becerileri Kazanmak

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak

- Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak

- Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak

- Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanmak

- Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.

- İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.

- Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek

- İletişim uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisini kazanmak

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.

- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak

- Mesleki bilgiyi uygulamada kullanabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Dünyadaki ve Türkiye’deki genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.

- Kendi yeterliliklerinin farkında olmak

- Temel mesleki bilgiler vermek

 • Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
 • Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
 • Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak
 • Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
 • İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
 • Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek
 • İletişim uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisini kazanmak
 • Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.
 • İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
 • Mesleki bilgiyi uygulamada kullanabilme
 • Temel mesleki bilgiler vermek
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak

- Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak

- Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak

- Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanmak

- Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.

- İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.

- Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek

- İletişim uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisini kazanmak

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.

- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak

- Mesleki bilgiyi uygulamada kullanabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Dünyadaki ve Türkiye’deki genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.

- Kendi yeterliliklerinin farkında olmak

- Temel mesleki bilgiler vermek

Müfredat

Müfredat