Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İletişim Fakültesi - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

Gazetecilik Bölümü, bu alanda akademik eğitim almış işgücü talebinin artması üzerine kurulmuştur. Programla öğrencilerimizin birikimlerini geliştirmeleri ve İngilizceyi mesleki düzeyde kullanmaları amaçlanmaktadır. Bölüm; Gazetecilik, Bilişim, Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gazetecilik Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ÖSYMce yapılan merkezi sınav ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir. Bu açıdan gazeteciliğin alt dallarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak radyo-televizyondan sinemaya, halkla ilişkilerden reklam ve tanıtıma, iktisat ve işletmeden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere, sosyolojiden tarih ve felsefeye, hukuktan sanat ve edebiyata bütün sosyal disiplinler gazetecilik disiplini ile kaynaştırılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Medya Sektörünün Her Biriminde Kamu ve Özel Sektör İnsan Kaynakları Pazarlama ve Kamuoyu Araştırma Şirketleri Kurumsal İletişim Merkezleri Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Sektörü Akademide görev alabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı eğitim sistemi uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Gazetecilik Bölüm Sekreterliği Telefon : 0 216 777 20 41 E-posta : gazetecilik@marmara.edu.tr Adres : Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi - Göztepe, Kadıköy/İstanbul Oda no : A625

Bölüm Olanakları

Haber Yazma ve Röportaj Teknikleri Basın Danışmalığı Spor Gazeteciliği Medya Etiği Medya Okuryazarlığı İletişim Sosyolojisi Medya Çalışmaları Kültür Çalışmaları Bülten Hazırlama Dijital Medya

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
 • Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
 • Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak
 • Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda çalışma bilinci kazanmak
 • Haber üretim becerisi kazanmak
 • Gazetecilik mesleğinin toplumsal etkilerini analiz etmek
 • Medya okuma ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Gazetecilik faaliyetlerinde gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisi kazanmak
 • Gazetecilik uygulamalarının gereksinim duyduğu görsel ve estetik algının geliştirilmesini sağlamak
 • Türk ve Dünya Medyasının etkilerini anlamak.
 • Bilimsel araştırma becerisinin geliştirilmesini sağlamak
 • Küresel ve yerel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
 • Gazeteciliğe ilişkin mesleki bilgileri uygulamada kullanabilme becerisi kazanmak
 • Gazeteciliğe ilişkin temel mesleki bilgiler vermek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat