Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İletişim Fakültesi - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
 • Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
 • Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak
 • Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda çalışma bilinci kazanmak
 • Haber üretim becerisi kazanmak
 • Gazetecilik mesleğinin toplumsal etkilerini analiz etmek
 • Medya okuma ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Gazetecilik faaliyetlerinde gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisi kazanmak
 • Gazetecilik uygulamalarının gereksinim duyduğu görsel ve estetik algının geliştirilmesini sağlamak
 • Türk ve Dünya Medyasının etkilerini anlamak.
 • Bilimsel araştırma becerisinin geliştirilmesini sağlamak
 • Küresel ve yerel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
 • Gazeteciliğe ilişkin mesleki bilgileri uygulamada kullanabilme becerisi kazanmak
 • Gazeteciliğe ilişkin temel mesleki bilgiler vermek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat