Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İletişim Fakültesi - Yeni Medya ve İletişim

Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm öğrencilerin gelişen teknoloji, sosyal ve ekonomik olaylar sonucunda değişen medyaya uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yeni Medya Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Program, iletişim alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, yeni medyayı kullanabilen, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü yeni medya yöneticileri yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte günümüzde hemen her kuruluşun bünyesinde yer alan "Yeni Medya" birimlerinde görev alan bölüm mezunları, birçok farklı sektörde ajanslarda ve freelance olarak sektördeki yerini almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy/İstanbul Tel: 0 216 777 20 00

Bölüm Olanakları

İletişim becerileri kazanmak.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak

- Stratejik iletişim açısından proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilme becerisi kazanmak

- Yeni Medya uygulamalarında etik kurallara uymak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak

- Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.

- İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.

- Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek

- Yeni medya ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.

- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak

- Yeni medya çalışmalarına ilişkin mesleki bilgiyi uygulamada aktarabilmek

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Dünyadaki ve Türkiye’deki genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak ve analiz yapabilmek

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.

- Yeni medya çalışmalarında kendi yeterliliklerinin farkında olmak

- Yeni medya çalışmalarına ilişkin temel mesleki bilgiler kazanmak

 • Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
 • Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
 • Stratejik iletişim açısından proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilme becerisi kazanmak
 • Yeni Medya uygulamalarında etik kurallara uymak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
 • İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
 • Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek
 • Yeni medya ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak
 • Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.
 • İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak ve analiz yapabilmek
 • Yeni medya çalışmalarında kendi yeterliliklerinin farkında olmak
 • Yeni medya çalışmalarına ilişkin mesleki bilgiyi uygulamada aktarabilmek
 • Yeni medya çalışmalarına ilişkin temel mesleki bilgiler kazanmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat