Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1984 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm 1992 yılından itibaren öğrenci almaktadır. 2005 yılından başlamak üzere Bölümümüz fakültemizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal anlaşması yapmıştır. Ayrıca LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktayız. 27 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan kararname ile Fen-Edebiyat Fakültesi'nden ayrılarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Filolog, lisans diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girmek zorundadır. Girdiği sınav türü Yabancı Dil Sınavıdır (Almanca, İngilizce veya Fransızca). Bölüme kayıtlanan öğrenciler birinci sınıfa başlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Almanca Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmalıdır. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitimi görmek durumundadır. Bölümümüze yatay geçişle de öğrenci alınabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrenci daha önce devam ettiği Yüksek Öğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu ve birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. Mezun olabilmek için ortalama 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. 3. ve 5. Yarıyıl başında ortalaması en az 3.25 olan öğrenciler Çift Ana Dal ve en az 2.75 olan öğrenciler Yan Dal Programlarına katılabilirler.

Program Profili

Alman Dili ve Edebiyatı programının eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler yüksek düzeyde dilbilimsel ve edebî bilgiler edineceklerdir. Müfredat zorunlu ve seçimlik derslerden oluşmaktadır. Seçimlik dersler müfredatın üçüncü ve dördüncü yıllarında sunulmaktadır. Bitirme tezi gerekmemektedir. Öğrenciler Erasmus Öğrenci Hareketliliği aracılığıyla sunulan uluslararası burs fırsatlarından yararlanmaları konusunda teşvik edilirler. Akademik personel 2 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız öğretmen, çevirmen, editör olarak iş bulmaktadırlar. Mezunlarımız seçkin üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan mezunlar, devlet okullarında Almanca öğretmeni olma imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz arasında yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak çalışanlar da vardır. Bunların yanı sıra özel şirketlerde çalışanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle turizm sektöründe iş imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımız havayolu, uluslararası fuar ve organizasyon şirketlerinde de tercih edilen elemanlar arasındadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri vermektedir. Yüksek Lisans Programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında asgari başarı puanını elde etmiş olmaları gerekir. ALES puanı, lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonuçları değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi, bir Yarıyıl sonu sınavı ve bir Bütünleme sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir final sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere 3 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev veya diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %40'tır. Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %60’tır. Üniversitemizde 4'lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Tüm zorunlu dersleri başarmış ancak genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrencilerin mezun olmaları mümkün değildir. Ancak bu öğrencilere, seçtikleri üçüncü ve dördüncü sınıf derslerine girerek notlarını ve genel not ortalamalarını yükseltme şansı verilebilir. Mezuniyetten önce sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere o ders için sınava girme şansı verilir. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, Çift Ana Dal ikinci lisans programının diploması verilmez. Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Ana Dal ikinci lisans programını bitiremese bile ana dal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Ana Dal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye Yan Dal sertifikası verilmez. Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan Dal programını tamamlayamasa bile ana dal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift Ana Dal programından ayrılan bir öğrenci Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Balcı Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 777 3245 /3241 Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Serap Devran Göztepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 777 3240

Bölüm Olanakları

Bölümümüzün Almanya, İspanya ve Macaristan’dan üniversitelerle Erasmus+ Değişim Programı kapsamında anlaşmaları bulunmaktadır. Not ortalaması en az 2.20 olan öğrenciler, kontenjana bağlı olarak, 3. yarıyıldan itibaren anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir veya iki yarıyıl eğitim görebilirler.

Müfredat

Müfredat