Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Program Tanımları

Kuruluş

Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 27.7.2022 yılında yeni kurulmuş olmasına rağmen kayıt döneminde kontenjanını doldurmuştur. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup, Türkiye'deki diğer Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümleri ile yarışabilir durumda olması için bölümümüz gelişimine ve artan kontenjan sayısına bağlı olarak yeni öğretim elemanları alınacaktır.

Kazanılan Derece

Bölümümüz, yüksek öğretimde Mütercim Tercümanlık Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mütercim Tercümanlık Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini LYS-5 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre Almanca dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa Almanca dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, çıraklık, sanayi vb gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 240 AKTS Kredisini tamamlamış ve 4.00 not ortalaması üzerinden en az 2.00 almış olması gerekmektedir. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. Bölümümüzden çift anadal programlarına katılan öğrencilere ise anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez.

Program Profili

Bölümümüzde 1 yıllık hazırlık programı ve 8 dönemden oluşan 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Almanca muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksek okulunda 1 yıl Almanca hazırlığa tabii tutulmaktadır. Muafiyet sınavını geçen öğrenciler direkt bölümde eğitime başlamaktadır. 1. ve 2. yarı yıllarda Almancanın genel dil yapıları, konuşma ve yazma becerileri geliştirilir ve çeviri bilim ile ilgili ilk temel dersler verilir. 3. ve 4. yarı yıllarda Almancanın özel dil yapıları Türkçe karşılaştırma ile işlenir. Ayrıca Çeviri Bilim alanındaki kuram ve yöntemler teorik olarak gösterilir. Yazılı ve Sözlü Çeviri derslerinde ise uygulamalı olarak fiilen çeviri yapılır. Alman kültür ve tarihi öğrencilere tanıtılır. 5. ve 6. yarı yıllarda bir önceki yılın derslerinin teknik detayları işlenir. Ayrıca seçimlik dersler ile uzmanlık alanları belirlenir. Öğrencilere internet ve bilgisayar destekli çeviri eğitimi verilir. 7. ve 8. yarı yıllarda öğrencilerden lisans eğitimi boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri Araştırma ve Projelendirme Dersi'nde göstermeleri ve bitirme projesi hazırlamaları istenir. Dört yıl boyunca zorunlu İngilizce dersi ile 2. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersleri (Fransızca ve İspanyolca) verilmektedir, dolayısıyla üç dilli çevirmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı bitirenler “Almanca Mütercim-Tercüman” unvanı almaktadır. Bölümümüzden mezun olan tercüman adaylarını geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Öğrencilerimizin çalışabilecekleri belli başlı alanlar: -Dış İşleri Bakanlığı -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Kültür ve Turizm Bakanlığı -Elçilikler -TRT -Gazete, dergi, yayınevleri -Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlik veya okutmanlık -Serbest ve kadrolu çevirmen -Patent ve marka çevirmeni -Tercüme büroları -Turizm sektöründe tercüman -Turizm acenteleri -Rehberlik

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüz mezun öğrencileri, bünyesinde Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü bulunan her üniversitede Yüksek Lisanslarını yapabilirler. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerimiz Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenlik bölümlerinde de diledikleri takdirde Yüksek Lisans yapma hakkına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimiz yurtdışında Master yapma olanağına da sahiptir. Yurt içinde master yapmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak ALES sınavına girmeleri gerekmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Bologna Süresi kapsamında DS Label (Diploma Supplement Label) almış ve mezunlarına bu diploma eki ile birçok avantaj sağlamıştır. DS Label sayesinde bir ülkeden veya yükseköğretim sisteminden diğerine geçişin kolaylaşır böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının attırılır, yükseköğretim sistemlerinin farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilir yeterlikler çerçevesi, tanınırlık, dolaşabilirlik ve ortak derece sisteminin oluşturulur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüz, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir vize ve bir final sınavı yapmaktadır. Gerçekleştirilen vize sınavlarından alınan puanın %40 ı finallerin ise %60 ı alınarak geçiş notu belirlenir. Üniversitemizde 4lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da ( 7. ve 8. yarıyılda) istenmektedir. Bölümümüz 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olan öğrencilerini mezun vermektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. Kat A Blok Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0(216) 347 96 41 Fax: 0(216) 347 87 83 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sueda ÖZBENT E-Mail: sozbent@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Meltem KILIÇ E-Mail: meltem.murat@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz öğrencileri Erasmus (LLP) çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışına gitme imkanına sahiptirler. Gerekli koşulları yerine getiren öğrenciler diğer bölümlerle YAP ve ÇAP yapabilirler. YAP programını bitiren öğrencilerimiz çifte diploma alarak mezun olmaktadırlar. Mecburi İngilizce dersinin yanı sıra, üçüncü dil olarak Fransızca/İspanyolca seçebilirler. Böylece Türkçenin yanı sıra üç yabancı dile sahip olan çevirmen olarak mezun olurlar. Başarılı öğrencilerimiz DAAD tarafından da desteklenmektedir.

Müfredat

Müfredat