Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır. 27 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan kararname ile Fen-Edebiyat Fakültesi'nden ayrılarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin farklı bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına katılabilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilgi ve Belge Yöneticisi, Kütüphaneci, Arşivci

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Dikey Geçiş Sistemi ve Yatay Geçiş Sistemi kapsamında öncelikle genel asgari koşulların sonrasında ise bölümümüz tarafından belirlenen kontenjan ve müfredat koşullarının sağlanması gerekmektedir. 2. Herhangi bir yüksek öğrenim kurumunu tamamlamış öğrencilerin bölümümüze intibakları ve muaf sayılacakları dersler başvurmaları halinde gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.

Program Profili

4 yıllık örgün eğitim programı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1. Kütüphaneler (Örn.; Halk Kütüphanelerinde Kütüphaneci ve Kütüphane Müdürü, Üniversite Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Araştırma Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Arşivci ve Yönetici) 2. Arşivler (Örn.; Kamu ve Özel Arşivlerde Belge Yöneticisi, Arşivci ve Arşiv Müdürü)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversitelerin ilgili enstitülerinin belirlediği koşulları sağlamış olmak.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. R.Tuba KARATEPE (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İstanbul Telefon: 0216 777 32 60

Bölüm Olanakları

- Bilgisayar laboratuvarları - Stajlar - Erasmus - Çift Anadal / Yandal dereceleri

Müfredat

Müfredat