Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Program Tanımları

Kuruluş

2006/2007 öğretim yılında, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümü 2008/2009 akademik yılından bu yana Fen-Edebiyat fakültesine bağlanmıştır. Bölümün öncelikli amacı, gelişen dünyamızda çeşitli toplumlarla gerek kültürel gerek teknolojik ve ekonomik bağlamda ilişkileri güçlendirecek iletişim uzmanları, çevirmenler yetiştirmektir. Göztepe Kampüsü Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu binasında kurulan bölüm Fen-Edebiyat fakültesine bağlanmış, 2022 yılında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesine geçmiş, A Blok, üçüncü katta faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümde 4 öğretim üyesi ve 1 yabancı uzman ders vermektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Öğrenciler bölümümüze LYS-5 puanlarına göre yerleştirilmektedirler. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olacak öğrenciler, Fransız Hükümeti ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan belgelere sahip olmalıdırlar. Bölümümüze ek kontenjan, yatay geçiş ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümünü kazanan öğrenciler için Fransızca dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Ancak kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına katılarak sınavdan başarılı olan öğrenciler bu yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar ve lisans öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler. Ayrıca Yurtdışından alınan ve YÖK tarafından tanınan belgelerle de başvurarak öğrencilerimiz bu hazırlık programından muaf tutulurlar.Bölümümüze yatay geçiş yapacak olan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYMnin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından ve LYS-5 türünde Fransızca ya da İngilizce alanlarında sınava girmiş ve programa yerleşmek için gerekli puanı almış olmak.Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez.

Program Profili

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümünde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk 1 yıl dersler zorunlu olup, 3 ve 4. yarıyıllarda 1 seçimlik yabancı dil dersi almaktadırlar. 5,6,7 ve 8. yarıyıllarda öğrenciler toplamda 3 seçimlik ders alabilmektedirler. Seçimlik dersler (5 ve 6.yarıyıllarda); Almanca/İspanyolca, Bilgisayar Destekli Çeviri, Çeviride Özel Konular ;Fransız Tiyatrosu, Çeviride Özel Konular;Edebiyat. Seçimlik dersler (7 ve 8. yarıyıllarda); İnternet Uygulamalı Çeviri, Çeviride Özel Konular; Hukuk, Çeviride Özel konular: Sağlık, Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çevirisi. Bölümümüzde 5 ve 6. yarıyıllarda Sözlü Çeviri dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 8.yarıyılda Raporlama ve Sunum dersi kapsamında lisans bitirme ödevi hazırlamaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, Konferans Çevirmenliği, Teknik Çeviri ,Medya Kuruluşları,Kamu Kuruluşları, Fransız kaynaklı turizm şirketleri ,çeviri büroları ,uluslararası kuruluşlar otomotiv sektörü gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca mezuniyet sonrası pedagojik formasyon alan öğrenciler Fransızca eğitim veren eğitim kurumlarından Fransızca öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Yurtiçi ve Yurtdışı olmak üzere çeşitli üniversitelerde yüksek lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler. Bunun için ÖSYMnin uyguladığı ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) sınavından istenilen puanı almış olmaları ve başvurdukları lisansüstü programın bağlı olduğu enstitü tarafından öngörülen şartları yerine getirmeleri aranmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüz, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulamaktadır. Gerçekleştirilen vize sınavlarından alınan puanın %40 ı finallerin ise %60 ı alınarak geçiş notu belirlenir. Üniversitemizde 4lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. Her yarıyıl için bir arasınav yapmak zorunludur.Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler.Yıl sonu başarı notu yarıyıl arasınavı ve yılsonu sınavı notları hesaplanarak elde edilir.Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir.

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Öğrenciler "Raporlama ve Sunum" dersi kapsamında Bitirme Ödevi hazırlamakla ve bu çalışmalarını tez sunumu şeklinde yapmakla yükümlüdürler(8.yarıyıl). Öğrencilerimiz 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamladıklarında ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olduklarında bölümden mezun olmaktadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gülhanım ÜNSAL  Oda No: GZFC 408; E-posta: gulhanim.unsal@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzün İngilizce ve Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümleriyle Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmaktadır. Ayrıca Erasmus Değişim programı kapsamında Institut National des langues et civilisations orientlales (INALCO), Université Paris Diderot (Paris 7), Université de Strasbourg, Haute Ecole de Bruxelles Institut Supérieur de Traducteurs et Interpretes, Université de Haute-Alsace, Université de Rouen üniversiteleriyle anlaşması bulunmaktadır. Her yıl aktif olarak öğrencilerimiz bu değişim programı kapsamında bu üniversitelerde eğitim görme olanağına sahiptirler. Bölümümüzde öğrencilerimiz ikinci dil olarak da İngilizce, üçüncü dil olarak da Almanca, İspanyolca dersleri alabilmekte ve bu sayede üç dilli Mütercim- Tercümanlar olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bölüm kadrosu dahilinde yabancı uyruklu öğretim elemanları uzmanlık alanı dersleri vermektedirler.

Müfredat

Müfredat