Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü, 4 senelik lisans programı olarak kurulmuştur. Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nün üç ana bilim dalından biri olan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Mütercim & Tercüman

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ana Bilim Dalımızda lisans eğitimi görmek isteyen adayların öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak her yıl düzenlenmekte olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmesi gerekmektedir. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı, dil puan türüne (DİL) göre öğrenci kabul etmektedir. Ana Bilim Dalımıza yurt içinden ve yurt dışından yapılacak olan yatay geçişler, “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” kapsamındaki koşullara bağlıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ise Ana Bilim Dalına tanınan kontenjan dâhilinde Marmara Üniversitesi bünyesinde yapılmakta olan Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (MÜYÖS) geçer not almalarına bağlıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıtlı öğrencilerin lisans derslerine başlamadan önce ön koşul olarak Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı’na girip geçer not almaları gerekmektedir. Sınav notu barajın altında kalan öğrenciler dil seviyelerine uygun bir sınıfta hazırlık eğitimi görürler. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde Ana Bilim Dalına kabul edilen yatay geçiş öğrencileri, Ana Bilim Dalı ilgili komisyon incelemesine ve Fakülte kurulu kararına göre önceden almış oldukları, içerik ve kredi açısından denklik oluşturan derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans programı sürecince almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. İkinci sınıfın sonunda GANO’ su 4.00 üzerinden 1.80’in altında olan öğrenciler üçüncü sınıftan ders alma haklarını kaybederler ve ikinci sınıf öğrencisi sayılırlar. Dördüncü sınıf öğrencileri, Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından birinin danışmanlığında bitirme ödevi hazırlar.

Program Profili

Programın eğitim dili İngilizce olup, Ana Bilim Dalı müfredatı dil dersleri, çeviri alan dersleri ve disiplinler arası dersler olmak üzere üç ana temel üzerine kuruludur. Müfredatımızda ikinci yabancı dil olarak 8 yarıyıl boyunca zorunlu okutulan İspanyolca dersleri ve 3. yarıyıldan itibaren seçmeli Almanca, Fransızca, Arapça, Türk İşaret Dili ve İspanyolca çeviride özel konular dersleri yer almaktadır. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı olarak misyonumuz, mezunlarımıza mesleki başarıları için gerekli donanımı sağlamak amacıyla, çeviribilim alanındaki teorik bilgilerini uygulamalarla geliştirerek teknolojik ve iletişimsel yeterliliğin yanı sıra kültürlerarası yetkinlik ve araştırmacılığı teşvik etmektir. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar ve gelişmiş akademi-sektör iş birliği yoluyla çeviribilim alanına katkıda bulunmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları, alandaki eğitimlerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam ederek akademik kariyer yapma yolunda ilerleyebilecekleri gibi, birçok kamu kuruluşu ve özel sektörde istihdam olanağına sahiptir. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, mezunlarımızın iş imkanına sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşları arasında en önde gelenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların ilgili departmanları, belediyeler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) olarak sıralanabilir. Kalkınma ajansları, elçilikler ve konsolosluklarda çalışma seçeneğine sahip olan mezunlarımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yazılı ve sözlü çeviri gerektiren ilgili kurum ve projelerde de görev alabilir, çeşitli konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda taraflar arası iletişimi sağlayabilir. Yayınevleri, dergiler, televizyon kanalları, gazeteler gibi basın-yayın kuruluşlarının yanı sıra mezunlarımız, çeviri bürolarında veya tıp, hukuk, ticaret, ekonomi, spor, otomotiv gibi alana özgü terminolojiye sahip alanlarda serbest yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilir. Pedagojik formasyon sertifikası edinen mezunlarımız, gerek kamu gerekse özel eğitim-öğretim kurumlarında çalışma imkanına sahipken, bankalar, turizm sektörü, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi birçok alan ise mezunlarımızın istihdam seçenekleri arasında yer almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüz tarafından henüz lisansüstü eğitim programı sunulmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem, ders programında yer alan her ders için, akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde Bölüm tarafından belirlenen gün ve saatlerde vize ve final olmak üzere iki sınav yapılır. Dönem sonu değerlendirmesi vize sınavı, ödevler, projeler ve sunumları kapsayabilir. Her değerlendirme 100’lük not sistemi üzerinden hesaplanır ve dönem sonu genel değerlendirmesi de vize notunun % 40’ı, final notunun % 60’ı alınarak hesaplanır. Bütün bir dönem boyunca tek vize ve tek final sınavı yapılır. Marmara Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi’ni kullanır ve Genel Not Ortalaması 4.00’lük not sistemi üzerinden hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Almakla yükümlü olduğu derslerin tamamını başarıyla tamamlayan ancak GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler mezun olma hakkına sahip değildir. Bununla birlikte, bu öğrencilerin seçtikleri üçüncü ve dördüncü sınıf derslerini takip etmelerine izin verilir. Tek dersten başarısız olan öğrencilere dördüncü sınıfın sonunda tek ders sınavı hakkı tanınır. Lisans programına kayıtlı bütün dördüncü sınıf öğrencilerinin, mezuniyet koşulu olarak bitirme ödevlerini tamamlayıp teslim etmeleri gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Oda No: GZFA- 311C Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy - Istanbul / TÜRKİYE Program Başkanı: Doç.Dr. Sevcan YILMAZ KUTLAY

Bölüm Olanakları

Bölümümüz bünyesinde, sözlü çeviri eğitimine yönelik bir adet Simultane Çeviri Laboratuvarı (öğrenci kapasitesi: 45) ve bilgisayar destekli çeviri eğitimine yönelik bir adet Bilgisayar Laboratuvarı (öğrenci kapasitesi: 25) bulunmaktadır. Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) üyesi olan Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü (MÜÇEV) kapsamında düzenlenen çeşitli proje ve etkinlikler, Bölüm öğrencilerimizin çok yönlü düşünebilme, araştırma, analiz ve sentez becerilerini geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. MÜÇEV, çeviribilim dünyasına uygulamalarla katkıda bulunmayı, bu alanın tanıtımının yapmayı ve akademisyenleri, çevirmenleri ve çeviri işletmelerini bir araya getirerek öğrencilerin çeviri dünyasına yaklaştırılmasını hedeflemektedir. Bölüm öğrencilerimiz tarafından çeşitli konularda kaleme alınan yazılar, IMT Times Koordinatörü ve Bölüm Başkanlığının editörlüğünde, Bölüm web sitemizin The IMT Times sayfasında yayınlanmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerin İngilizce yazılı anlatım becerilerini geliştirmesine fayda sağlamaktadır.

Müfredat

Müfredat