Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Sanat Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü, 2005 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından kurulmuştur. 2009-2010 öğretim yılında ek kontenjanla alınan 30 öğrenciyle başlayan lisans eğitimi, kesintisiz olarak yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Sanat Tarihçisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen aday, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri başarmı olmak zorundadır. Öğrencilerin yatay geçişleri ve öğrenim durumları, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Bu yönetmelik dışında kalan diğer hususlar, Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nde belirtildiği üzere, diğer ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim yılının başında düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Sınavda alınan puana göre ortak yabancı dil dersinden muaf olabilirler. Öğrenci, daha önce devam ettiği yüksek öğretim kurumlarında okuyarak başarılı olduğu derslerden, isteği üzerine muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci, dört yıllık ders programını başarıyla tamamlaması halinde, mezuniyet hakkı kazanır. 2. yılın sonunda, GANO'su 4.00 üzerinde 2.00'nin altında olan öğrencilere, bir üst sınıf dersleri verilmez.

Program Profili

Akademik kadromuz, 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. İhtiyaç halinde, belirli uzmanlık dallarında ders saati ücretiyle diğer üniversitelerden öğretim elemanı desteği alınmaktadır. Lisans programımızda, başlangıcından itibaren Türk sanatının çeşitli evrelerine yönelik derslerin yanı sıra, Bizans, Batı ve çağdaş sanat ağırlıklı dersler de okutulmaktadır. Dersler ve seminerler, özellikle İstanbul ve çevresinin kültürel dokusunun yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, Fotoğrafçılık ve Teknik Resim gibi uygulamaya yönelik dersler ile, Türk sanatı araştırmaları için önemli bir altyapı sağlayan Osmanlıca, Paleografi ve Epigrafi dersleri de sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programımız, mezunlarımızın aşağıdaki alanlarda istihdamı hedeflenerek düzenlenmiştir: • Resmi ve özel müzeler • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşları • Lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrenciler için akademik kariyer • Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler için orta öğretim seviyesindeki okullarda öğretmenlik • Turizm sektöründe çeşitli görevler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımızın üst derece (yüksek lisans ve doktora) eğitimlerinde aranan ölçütlere cevap vermek üzere programımız, ayrıntılı ve donanımlı ünitelerden oluşmaktadır. Programımızın üst derece eğitim hazırlıkları, üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile diğer üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinin aradıkları kriterlere göre düzenlenmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerince yapılır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları, bir ara sınavdan oluşur. Her bir yarıyıl için değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %40'tır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %60'tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

İlgili yönetmeliklerde belirtilen koşullarını yerine getirdikten başka, 8 yarıyıl boyunca 142 krediyi tamamlayan öğrenci, mezun olmaya hak kazanmış sayılır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde, öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 34722 İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53/1464 e-posta: abdulhamit.tufekcioglu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz, bilgisayar ve uyumlu görsel ekipman donanımlı bir sınıfa sahiptir.

Müfredat

Müfredat