Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alarak 8 Kasım 1982'de faaliyete başlayan ilk üç bölümden biridir. Fen-Edebiyat Fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın gayretleriyle iki misafir öğretim üyesi getirtilmiş, 50 öğrencisi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretime başlamıştır.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ilk bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989-1990 öğretim sezonunda Fındıkzade'deki geçici binasından Göztepe Kampüsü'ne taşınmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, o tarihten bugüne değin Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, birinci katta faaliyetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Filolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci sınıfa kayıt olacak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. Birinci sınıftan sonraki sınıflara başka üniversitelerin aynı bölümünden yatay geçişle öğrenci de kabul edilebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise mezunu ya da denkliği tanınan bir okuldan mezun olanlar bütün mecburi dersleri almakla yükümlüdür. Birinci sınıftaki yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı yapılır. Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya benzer derslerden birim muafiyet komisyonu kararıyla muaf olunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezuniyet için dersleri başarıyla tamamlamak yeterlidir. Mezuniyet için lisans tezi zorunluluğu yoktur. 2. yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’in altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. yarı yıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir eğitim programı sunar. Programda teorik dersler verilmektedir. Öğrenciler ilk iki yıl zorunlu dersleri alırlarken, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de alırlar. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türk Dili ve Edebiyatı mezunları eğitim-öğretim, basın-yayın gibi birçok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız öğretmenlik başta olmak üzere araştırma görevliliği, öğretim görevliliği, öğretim üyeliği, editörlük, yazarlık, TV programı yapımcılığı, sunuculuk gibi mesleklerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, başta filoloji (dil ve edebiyat) alanı olmak üzere sosyal bilimler sahasındaki çeşitli yüksek lisans programlarına, enstitülerin başvuru koşullarını sağlamak şartıyla, müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Güz ve bahar yarı yıllarında birer yarı yıl ara sınavı ve yarı yıl sonu sınavı yapılır. Yarı yılı ara sınavları notlarının %40'ının, yarı yılı sonu sınavlarının ise %60'nın toplamı geçiş notu olarak belirlenir. Bahar yarı yılı sonu sınavlarından sonra başarısız olunan dersler için yaz okulu uygulaması vardır.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanırlar. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Haluk Harun DUMAN e-posta: hadu@marmara.edu.tr Erasmus Sorumlusu: Doç. Dr. Aylin KOÇ Tel:0216 777 3459. e-posta: akoc@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciler koşulları sağladıkları takdirde çeşitli değişim programlarıyla (Erasmus, Mevlana gibi) yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde bir dönem ya da bir yıl eğitim alma olanağına sahiptirler.

Müfredat

Müfredat