Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme (Almanca) - Pazarlama (Opsiyon Müfredatı)

Program Tanımları

Kuruluş

Almanca İşletme BölümüTürk ve Alman hükümetleri arasında yapılan anlaşma ile DAAD ve Marmara Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu 1991 yılında kurulmuştur.Almanca İşletme Bölümü, Türkçe ve Almanca işletme terminolojisine hakim, kalifiye yönetici adayları yetiştirerek, pazarda önemli bir boşluğu doldurmakta ve bu şekilde Türkiye’nin önemli bir ticari ortağı olan Almanya ile ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

Mezunlar İşletme alanında Lisans diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak ve üniversite sınavından eşit ağırlıkta yeterli puanı almış olmak. Yabancı Diller Yüksek Okulu 'nun uyguladığı sınavda başarılı olanlar doğrudan 1. sınıfa başlayabilirler. Yabancı dil sınavını geçemeyenler en fazla 2 yıl süreyle yabancı dil hazırlık kursuna giderler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki formal öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim süresi hazırlık hariç 4 yıldır. Öğrenciler her dönem 30 kredilik ders alırlar.

Program Profili

5. döneme kadar işletmecilik ile ilgili temel dersleri alan öğrenciler 5. dönem sonunda muhasebe-finansman, üretim yönetimi ve pazarlama ve yönetim-organizasyon uzlanım dallarından birini seçerler. Uzlanım dalı şeçildikten sonra öğrenciler seçtikleri dalla ilgili uzmanlaşma dersleri alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar büyük oranda Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Alman çok uluslu şirketlerde muhasebe, finansman, pazarlama, satış ve insan kaynakları bölümlerinde istihdam edilirler. Bugüne kadar bölümümüz 600’den fazla mezun vermiştir. Bunların birçoğu Türk-Alman firmalarında, diğer bir kısmı Türk ve çokuluslu firmalarda çalışmaya başlamıştır. Yurtiçinde ya da yurtdışında yüksek lisans programlarına kaydolan mezunların sayısı da azımsanmayacak ölçüdedir. Mezunlar ile ilişkiler, öğrenci kulübü aracılığıyla sürdürülmektedir. İlk mezunların verildiği 1995 yılından bugüne kadar yetiştirmiş bulunduğu yaklaşık 600 mezunu ile Almanca İşletme Bölümü, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk-Alman ve diğer yabancı firmalar için önemli bir kaynak konumundadır. Öğrencilerimizin ağırlıklı olarak istihdam edildiği kuruluşlar arasında Bayer, Bosch, BSH Profilo, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Metro, Praktiker, Rehau, SAP ve Siemens sayılabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları durumunda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Bölümümüzde; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Muhasebe/Finansman (Almanca), Üretim-Yönetimi ve Pazarlama (Almanca) yüksek lisans, Muhasebe-Finansman (Almanca) doktora programları mevcuttur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize sınavı notunun ve final notunun % 50sinin toplamı nihai notu oluşturur. Nihai notun 40 ve üzerinde olması durumunda öğrenci aldığı dersten başarılı sayılır. Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu vardır. Derse devam, dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir.

Mezuniyet Koşulları

Derse katılım vb. şartları yerine getirerek lisans eğitimini tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Yarıyıl/Yıl sonunda mezuniyet icin gerekli azami süreiy kullanmış, ancak GANO''u 2.00'nin altında olan ögrenciler icin GANO yükseltme amacıyla diledikleri son iki sınif dersinden ara vermeden sonraki yarıyıl/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı verilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi sunan bölümümüzde mezuniyet için tanınan azami eğitim süresi 7 yıldır. Derslerde % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Bölümde tam zamanlı eğitim verilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümü Ressam Namık İsmail Sok. No:1 Bahçelievler 34180 İstanbul-Türkiye Tel: +90 (212) 507 99 25 Faks: +90 (212) 677 74 03 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır (dznayir@marmara.edu.tr) Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. A. Bahar Ceritoğlu (bceritoglu@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

Bölümümüzün birçok üniversite ile yapmış olduğu anlaşmalar sonucunda ikinci sınıftan itibaren öğrenicler Erasmus değişim programı çerçevesinde bir ya da iki dönem yurtdışında eğitim alabilmektedir. Bölümümüz Almanya ve Avusturya'da eğitim, staj ve iş olanağı sunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel işletme kavramlarını tanımlar.
 • İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisini açıklar.
 • Belirli bir işletme hedefine ulaşmak için gerekli süreci tasarlar.
 • İşletmecilik ile ilgili yabancı dildeki kavramları doğru olarak kullanır.
 • Temel iktisat kavramlarını açıklar.
 • Hukuksal bilgileri işletme alanında kullanır.
 • İşletmecilik alanında matematiksel bilgileri kullanır.
 • Sorunlara eleştirel şekilde yaklaşır.
 • Muhasebe ve finansman dallarının ana kavramlarını tanımlar.
 • Muhasebe ve finansman dallarının ana kavramlarını uygular.
 • Pazarlama dalının ana kavramlarını tanımlar.
 • Pazarlama dalının ana kavramlarını uygular.
 • Yönetim ve Organizasyon dalının ana kavramlarını tanımlar.
 • Yönetim ve Organizasyon dalının ana kavramlarını uygular.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat