Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Müfredat

Müfredat