Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve ilk lisansüstü öğrencilerinin eğitimine 1994 yılında başlamıştır. Bir hazırlık döneminin ardından 1997-1998 akademik yılında da ilk lisans öğrencilerini kabul etmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin vizyonu doğrultusunda, eğitim ve araştırma alanlarında seçimini yeni ürünlerin bilgisayar destekli tasarımı ve üretimi olacak şekilde yapmıştır. Türkiye, gümrüklerin kısmi olarak açılması yoluyla, kendi endüstrisinin Avrupa Birliği ülkelerininki ile rekabet edebilirliğini arttırma aşamasındadır. Bu amaca yönelik olarak küresel düşünme, yeni tasarım ve üretim teknolojileri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. İleri endüstriyel tasarım ve üretime ait temel ve uzmanlık bilgileri yalnızca üretimin kalite ve üretkenliğinin yükseltilmesi amacına değil, Türkiye’de ki yaşam kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu nedenle Makine Mühendisliği Bölümünün amacı bu başlıkları dikkatlice incelemek, değerlendirmek, araştırmak, geliştirmek ve eğitime yerleştirmektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye’deki makine mühendisleri kendi ürünlerini tasarlayabilecek ve kendi teknolojilerini geliştirebilecek düzeye erişmelidirler.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puanı almış olmak. Bölüm eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 4 yıldır. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yada Marmara Üniversitesi'nin dönem başında yaptığı sınavdan yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Fakat programların eğitim planlarında yer alan bazı havuz dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladıklarını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çağdaş Makine Mühendisliği eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümün eğitimin tamamıyla İngilizce dilinde yapılmasıdır. Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 2 adet 30'ar iş günü olan işyeri stajlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Marmara Üniversitesi Makine Muhendisliği Bölümü'nün özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler çerçevesinde topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Makine Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yerlere bilgi ve becerilerle donanımlı mesleki ve etik sorumluluk sahibi Makine mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı Makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Program birinci yılında birbirinden farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar , temel mühendislik, ve problem çözme derslerini içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler başlıca , Temel Makine Mühendisliği Hesapları , Temel işlemler, Statik ve Dinamik Hesapları, Termodinamik gibi Makine Mühendisliğinin çekirdek derslerinden oluşmaktadr. Üçüncü yılda yer alan Makine Elemanları I ve II dersinde de öğrencilere tasarım uygulamaları ve son sınıfta verilen Bitirme Projesine dersine hazırlık yapılmaktadır. Program süresi boyunca programdaki zorunlu derslere ek olarak makine mühendisliğinin genel yelpazesi içinde yer alan konuların oluşturduğu seçmeli dersler sunulur. Program, oğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli derslerle de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda alınan Bitirme Projesi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir proje kapsamındadır ve bir tez halinde sunulmaktadır. Ayrıca, 4. ve 6. yarıyılların sonunda herbiri 4 hafta olmak üzere toplam 8 hafta, endüstride yaz stajı yapmaktadırlar

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunların istihdam alanı oldukça geniştir. Tasarım, Üretim, Robot uygulamaları, Kontrol uygulamaları, Yöneticilik, Otomasyon sistemleri, Havalandırma/Isıtma Sistemleri Tasarımı, Bakım Onarım bölümleri gibi birçok alanda istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun ingilizce yeterlik sinavini karşılamaları halinde kendi alaninda veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sinavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler için seçilmiş kaliteli problemler sözlü ve yazili olarak örnek şekilde sınava hazırlık olarak çözülür. Arasınavların tümü yarıryılın altıncı haftasında yapılmaktadir. Her yarı yılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programları yarıyılın başladığı ilk ay içinde öğrenci işleri tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihleri öğrenci işleri tarafından ian edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, Quizler, seminer sunumları ve Laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri ögrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktivitelerin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında ilgili dersin syllabus'u tarafından oğrencilere duyurulur. Yarıyıl notu (ham not) dönem içi aktivitelerin ortalamasının (arasınav,quiz, ödev, sunum,proje...) % 60'ı, final sınavınin % 40'ı alınarak bulunur. Öğrencinin ham notları değerlendirme sistemine göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin basan notu belirlenir. Arasınav veya final sinavı gerektirmeyen snavlar oğretim üyesi tarafından belirlenir.Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersten (FF) veya (FD) olması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yaryılın sonundan itibaren oğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması' nin en az 1.80 olmasi gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri (46 zorunlu, 3 teknik olmayan ve 4 teknik seçmeli ders alınmalı) başarıyla tamamlamak ve 2 adet 30'ar iş günü olan işyeri stajlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı , AKTS /DS Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekici Tel : (0216) 777 37 30 E-mail :bulent.ekici@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34722 Kadıköy İstanbul, TÜRKİYE Tel : (0216) 777 37 30

Bölüm Olanakları

In recent years, Member of the enriched teaching section is still important participations 7 Professors, 1 Associate Professor, 4 Associate Professor Yardrrnci, 5 and 7 research assistants lecturer. CAD / CAM systems, including testing laboratories, as well as introducing applications of machine mühendislği Electrical Laboratory, CFD Lab, Machining Workshop, PIV laboratory, Fluid Mechanics laboratories are available. The internet connection in all of Office XP, Fortran, Matlab, AutoCAD, ANSYS, SolidWorks, CATIA, and equipped a total of 45 computer programs such as the computer laboratory is used for training purposes. Mechanical Engineering department of the Erasmus program, also participated in various EU countries and foreign students studying at a part. SECTION increased the number of bilateral agreements during the last time.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği hakkında yeterli bilgi birikimi sahibi olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

- Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

- Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç analiz etme ve yorumlama becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

- Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 • Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği hakkında yeterli bilgi birikimi sahibi olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği hakkında yeterli bilgi birikimi sahibi olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

- Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

- Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç analiz etme ve yorumlama becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

- Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat