Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Coğrafyası

Program Tanımları

Kuruluş

Ortadoğu Coğrafyası Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. 2011 Yılında gelişen şartlara göre ders programı gözden geçirilmiş ve büyük ölçüde yeni derslerve içerikle takviye edilmiştir. Seçmeli derslerde ilave edilerek programa kayıt yaptıran öğrenilerin entellektüel bir birikim kazanmaları için genel bir çerçeve oluşturulmuştur

Kazanılan Derece

Ortadoğu Coğrafyası Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle sosyal bilimlerden ve farklı alanlardan lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.

Program Profili

Yükseklisans ders programı Ortadoğu Coğrafyası ile ilgili çeşitli derslerden (Ortadoğunun Fiziki Coğrafyası, Ortadoğunun Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Ortadoğunun Siyasi Coğrafyası) ve Bölge Dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında Coğrafya öğretmeni olabilirler. Çeşitli devlet dairelerinde Coğrafya ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Türkiye'deki tüm Enstitülerde doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Fiziki coğrafya, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Bölgesel coğrafya ve Ortadoğu Coğrafyasıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Hamza AKENGİN Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00/1130 email: hakengin@marmara.edu.tr Araş. Gör. Garip KESKİN Tel: 0090 212 518 16 00/1146 email: gkeskin@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ortadoğu Coğrafyası alanında temel bilgilere sahip olma becerisi kazanır
 • Ortadoğu’nun Fiziki Coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanır
 • Ortadoğu’nun Beşeri Coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanır
 • Ortadoğu’nun Ekonomik Coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanır
 • Ortadoğu’nun Siyasi Coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanır
 • Ortadoğu’nun güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanır
 • Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulama becerisi kazanır
 • Ortadoğu’yu coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme becerisi kazanır
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanma becerisi kazanır
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı edinme becerisi kazanır
 • Ortadoğu alanında öğrendiği bilgilerini eğitim-öğretim kurumlarında öğretme becerisi kazanır
 • Ortadoğu Coğrafyası alanında uzmanlaşma becerisi kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat