Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Coğrafyası

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Ortadoğu Coğrafyası alanındaki bilgilerini geliştirme becerisi kazanır.
  • Ortadoğu’nun Fiziki Coğrafyası hakkındaki bilgilerini geliştirme becerisi kazanır.
  • Ortadoğu’nun Beşeri Coğrafyası hakkındaki bilgilerini geliştirme becerisi kazanır.
  • Ortadoğu’nun Ekonomik Coğrafyası hakkındaki bilgilerini geliştirme becerisi kazanır.
  • Ortadoğu’nun jeopolitik önemini kavrama becerisi kazanır.
  • Ortadoğu’nun Siyasi ve Kültür tarihi hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanır.
  • Ortadoğu alanında bilimsel coğrafi araştırmalar yapma yeteneği kazanır.
  • Ortadoğu Coğrafyası alanında çalışmalarını ulusal, uluslar arası konferans ve sempozyumlarda sunabilme becerisi kazanır.
  • Ortadoğu coğrafyası alanında uzmanlaşma becerisi kazanır.
  • Ortadoğu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, eğitim-öğretim kurumlarında görev alma becerisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat