Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu İktisadı

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Mezunlar, alana/disipline ilişkin özel, yeterli, detaylı ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
  • Kendi bilimsel sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarda anlatabilmek ve uzmanlaştıkları alandaki başka araştırmacılar ile tartışabilecek seviyeye ulaşmak.
  • Mezunlar analiz Yapabilir.
  • Mezunlar sentez yapabilir.
  • Yaşamboyu öğrenmeyi amaç edinmiş, özgüveni yüksek bireyler olarak kendini yenileyebilme ve sinerji yaratabilme becerisi
  • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
  • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olur.
  • Mensubu olduğu kurumu yerel ve uluslararası arenada başarı ile temsil edebilme becerisi
  • Yaptığı araştırmaları bilimsel makale haline dönüştürerek yayınlayabilme
  • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat