Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri

Program Tanımları

Kuruluş

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı Ortadoğu Bölgesinin siyasi ve uluslararası olaylarını incelemek için kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası ilişkileri Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle sosyal bilimlerden ve farklı alanlardan lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf (Detaylar için buraya tıklayın)

Program Profili

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası ilişkileri Anabilim dalı Yüksek Lisans ders programı; Ortadoğu'da bulunan ülkelerin Siyasi yapısı (İran, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Yemen, Umman, S. Arabistan, Katar, Kuveyt) birbirleriyle ve diğer ülkelerle olan ilişkileri, Jeopolitik durumları ile bölge dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ortadoğu Siyasi tarihi ve Uluslararası ilişkileri anabilim dalından Mezun olan öğrenciler; ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler. Ulusal üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalından Mezun olan öğrenciler Türkiye'deki tüm üniversitelerde doktora yapabilirler. Doktora yapabilecekleri alanlar; Tarih, Siyasi tarih, Uluslararası ilişkilerdir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Cengiz TOMAR Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00/1219 email:cengiztomar@hotmail.com Öğr. Gör. Bilgehan ALAGÖZ Tel: 0090 212 518 16 00/1134 email:bilgehan.alagoz@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bölge insanlarıyla yerel dili kullanarak iletişim kurma becerisi kazanır
  • Bölge dillerinin kullanıldığı yazılı ve görsel (kitap, dergi, gazete, tv vs.) yayınları inceleme becerisi kazanır
  • Çalışma alanı ile ilgili aradığı bilgiyi nerede ve nasıl bulabileceği becerisi kazanır
  • Bölgeye (Ortadoğu) giderek saha araştırması yapma becerisi kazanır
  • Çalışma alanı ile ilgili arşiv tarama becerisi kazanır
  • Çalışma alanının (Ortadoğu) siyasal, sosyal, ekonomik, dini, etnik ve kültürel yapısı ile ilgili yorum yapma becerisi kazanır .
  • Temel mesleki bilgileri kullanabilme becerisi kazanır
  • Uluslararası sistem ve Ortadoğu’da görülen olay ve olgulara ilişkin temel kavramları öğrenir
  • Çalışma alanı üzerine seminer hazırlayıp sunma becerisi kazanır
  • Çalışma alanının (Ortadoğu ) tarihi ve kültürel yapısı hakkında temel bilgilere sahip olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat