Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bölge ile ilgili yazılı ve görsel (kitap, dergi, gazete, tv vs.) yayınları analiz etme becerisi kazanır
  • Disiplinler arası çalışma yapma becerisi kazanır
  • Çalışma alanı ile ilgili yayın yapma becerisi kazanır
  • Bölgeye (Ortadoğu) giderek saha araştırması yapma ve yaptığı bu araştırmayı değerlendirme beceris kazanıri
  • Bilimsel araştırma projesi organize etme ve sürdürme becerisi kazanır
  • Çalışma alanındaki fikri gelişmeleri takip etme ve analiz etme becerisi kazanır
  • Çalışma alanı ile ilgili sorunlarda çözüm önerme ve bunu savunabilme becerisi kazanır
  • Çalışma alanının siyasal ve sosyal yapısı ile ilgili analiz yapma yetisi kazanır
  • Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojisi yetisi kazanır
  • Türkiye'nin Ortadoğu politikasını analiz etme ve buna ilişkin öngörüde bulunma yetisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat