Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. Ortadoğu'daki sosyolojik olayları, nüfusun durumunu, kadının Ortadoğu'daki yerini, bölgedeki medyayı incelemek ve öğretmek için kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle sosyal bilimlerden ve farklı alanlardan lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir. Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf (Detaylar için buraya tıklayın)

Program Profili

Yüksek Lisans ders programı; Ortadoğu'da bulunan ülkelerin Sosyolojik yapısı, birbirleriyle ve diğer ülkelerle olan ilişkileri, Jeopolitik durumları, bölgede kadının yeri ve önemi, Ortadoğu'daki medyanın durumu, kültür ve gelişim ile bölge dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler. Ulusal üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler. Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında Sosyoloji öğretmeni olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalından Mezun olan öğrenciler Türkiye'deki tüm üniversitelerde doktora yapabilirler. Doktora yapabilecekleri alanlar; Sosyoloji, Kamu yönetimi, Antropoloji, Felsefe, Eğitim ve Kültürdür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00/1225 email:tkucukcan@gmail.com Öğr. Gör. Bilgehan ALAGÖZ Tel: 0090 212 518 16 00/1134 email:bilgehan.alagoz@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Mezunlar, alana ilişkin temel kavramları tanımlar ve izah eder.
  • Mezunlar, alana ilişkin güncel sorunlar ve önemli konular hakkında temel bilgi sahibi olur.
  • Mezunlar, alana ilişkin temel teorik yaklaşımları karşılaştırma becerisini elde eder.
  • Mezunlar, alana ilişkin sorunlara çözüm üretir.
  • Mezunlar, bilimsel araştırma projesi organize eder.
  • Mezunlar, yazılı olarak düşüncelerini açık ve tutarlı bir şekilde ifade ederler.
  • Mezunlar, sözlü olarak düşüncelerini açık ve tutarlı bir şekilde ifade ederler.
  • Mezunlar, etkili eleştirel düşünme yeteneğine sahip olur.
  • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
  • Mezunlar, doktora eğitimi veya istihdam için hazır olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat