Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

- -

Program Tanımları

Kuruluş

Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri alanında eğitim vererek uzmanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Ortadoğu ülkeleri Hukuk Sistemleri Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından programa öğrenci kabul edilmekte olup. Genel olarak alan sınırlaması olmaksızın, özellikle hukuk alanından ve sosyal bilimlerden lisans derecesine sahip öğrenciler programa kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.

Program Profili

Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek lisans ders programı Ortadoğu Ülkeleri Hukuku ile ilgili çeşitli derslerden (Ortadoğu'da Deniz hukuku, Ortadoğu'da Aile hukuku, Ortadoğu'da kadın hakları) ve Bölge Dillerinden (Arapça, Farsça) oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler Çeşitli devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda hukuk ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler Türkiyenin bütün üniversitelerinde doktora yapabilirler. doktora yapılabilecek alanlar, Sosyal bilimler, hukuk, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsündeki Anabilim dallarıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda öğrenim görmekte olan adaylara entellektüel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmekte olup, ölçme değerlendirme yapılırken bu hedefte dikkate alınmaktadır. Marmara Üniversitesinin eğitim öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde arasınav, proje çalışmaları, sunumlar ve final sınavı ile ölçmedeğerlendirme yapılmaktadır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf Detaylar için burayı tıklayın.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi eğitim öğretim mevzuatı gereğince Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü sınav yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi ve adayın mevzuatta ön görülen nitelikler dikkate alarak hazırladığı tezi jüri önünde savunması sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirdikten sonra yönetim kurulu kararı ile mezun olmuş sayılır. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. M. Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 34413 Sultanahmet İstanbul Tel: 0090 212 518 16 00 Araş. Gör. Garip KESKİN Tel: 0090 212 518 16 00/1146 email: gkeskin@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Ortadoğu ülkelerinin hukuk sistemlerini tanır.
  • Mukayeseli hukuk çalışmaları yapabilir.
  • Ortadoğu üzerine seminer hazırlayıp, sunar.
  • Bölgeye (Ortadoğu) giderek saha araştırmaları yapar ve hazırlayacağı tez veya rapora katkı sağlar.
  • Özellikle Ortadoğuda bulunan ülkelerin özel hukuku alanında akademik çalışma olgunluğuna ulaşır.
  • Ortadoğu ülkeleri hukuk sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alır.
  • Ortadoğu hukuk sistemlerini Türk hukuk sistemi ile karşılaştırabilir.
  • Ortadoğu maliye hukuku hakkında yorum yapabilir.
  • Hukuki metinleri yorumlayabilir.
  • Ortadoğu Ülkelerinin hukuk sistemleri hakkında tez veya makale yazabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.