Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

- -

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Ortadoğu ülkelerinin hukuk sistemlerini analiz eder
  • Ortadoğu ülkeleri hukuk sistemleri ile ilgili akademik kitaplar yayınlar
  • Ortadoğu Hukuk sistemleri alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapar
  • Üniversitelerde akademisyenlik yapar
  • Bölge hukuk sistemleri hakkında danışmanlık yapar
  • Bölge hukuk sistemleriyle ilgili önerilerde bulunur
  • Ortadoğu ülkeleri ile başka ülkelerin hukuk sistemlerini karşılaştırır
  • Bölgedeki hukuk sistemlerinin insanlar üstündeki etkisini analiz eder
  • Uluslararası sempozyum ve konferanslarda sunum yapar
  • Bölgedeki hukuk sistemlerinin siyasal yapılar üstündeki etkisini analiz eder

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.