Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bu programdan mezun olan bir dişhekimi,Klinik ve radyolojik dişhekimliğiyle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur.
  • Oral Diagnoz ve Radyoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunur.
  • Bilimsel bir çalışma tasarlayabilir ve yürütür.
  • Hastaları sistemik olarak değerlendirip, oral mukoza hastalığını tedavi edebilecek donanıma sahiptir.
  • Farklı uzmanlık dallarıyla iletişim kurar, tanı ve tedavi aşamalarında takım çalışması yapar.
  • Güncel yöntemlerden yararlanır, sonuçları irdeler.
  • “Oral medicine” , “Dentomaksillofasiyal radyoloji “ alanlarında uluslararası projelerde yer alabilir.
  • Yeni gelişmeleri izler, öğrenir, kendini yeniler.
  • Yönetim ve klinik kurallarına, iş disiplinine uyar.
  • Mesleki ve etik değerlere sahiptir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat