Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Analitik kimya anabilim dalı bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için de bilim insanı yetiştirmekte olup ilgili alanlardaki laboratuvarlarda çalışma ve araştırma yapma yetisini kazandırmaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacı, kimya mühendisi, kimyager, kimya öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarından mezun olanlar Yüksek Lisans programına başvurabilirler. Enstitütünün sınavla ilgili belirtmiş olduğu kriterler kayıt yaptırabilmek için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacılık, kimya mühendisliği, kimyagerlik, kimya öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Madde 4 te belirtilmiştir.

Program Profili

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan ve eczacılık mesleğiyle ilgili uygulamaları doğrudan ilgilendiren temel disiplinlerden biri olan analitik kimya programı; mezun olacak kişilere eczacılık mesleğinin dayandığı temel bilimler alanlarında uzmanlık ve geniş bir vizyon kazandırmak ve daha geniş bir çalışma ve iş alanı yaratma amacını taşımaktadır. Böylece bu programdan mezun olacak kişiler, akademik alanda çalışmalarını sürdürerek doktora yapabilecekleri gibi, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastane ve serbest eczanelerde daha donanımlı uzmanlar olarak görev alabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan ve eczacılık mesleğiyle ilgili uygulamaları doğrudan ilgilendiren temel disiplinlerden biri olan analitik kimya programı; mezun olacak kişilere eczacılık mesleğinin dayandığı temel bilimler alanlarında uzmanlık ve geniş bir vizyon kazandırmak ve daha geniş bir çalışma ve iş alanı yaratma amacını taşımaktadır. Böylece bu programdan mezun olacak kişiler, akademik alanda çalışmalarını sürdürerek doktora yapabilecekleri gibi, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastane ve serbest eczanelerde daha donanımlı uzmanlar olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.Yüksek lisans süresi 4 yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Doç. Dr. Dilek Bilgiç Alkaya (Anabilim Dalı Başkanı) Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tıbbiye Cad. No:49, Haydarpaşa/ÜSKÜDAR

Bölüm Olanakları

Analitik Kimya Anabilim Dalında 50m2 lik alanda ArGe laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Analitik kimya konusunda ileri düzeyde bilgi kazanır.
  • Yaş analiz yöntemleri konusunda teorik bilgi kazanır.
  • Yaş analiz yöntemleri konusunda uygulama becerisi kazanır.
  • Aletli analiz yöntemleri konusunda teorik bilgi kazanır.
  • Aletli analiz yöntemleri konusunda uygulama becerisi kazanır.
  • Bazı özel aletli analiz yöntemleri konusunda teorik bilgi kazanır.
  • Bazı özel aletli analiz yöntemleri konusunda uygulama becerisi kazanır.
  • Bir tam analizi yapabilecek teorik bilgi kazanır.
  • Bir tam analizi yapabilecek uygulama becerisi kazanır.
  • Bir laboratuvarı yönetebilecek bilgi ve beceri kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat