Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Analitik kimya anabilim doktora programı 1985 yılında eğitim’e başlamış olup bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Programı başarıyla bitirenler akademik araştırma ve ilgili alanlardaki laboratuvarlarda çalışma, araştırma ve başarılı bir kariyer yapabilecek özgüven kazanırlar.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Analitik Kimya Alanında Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Enstitünün istemiş olduğu kriterleri sağlamak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Analitik Kimya alanında yüksek lisans programını tamamlayarak bilimde uzmanlık unvanını kazanmış olmak müracaat için yeterlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora da tez aşamasına geçebilmek için, programdaki toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 8 adet dersten geçmiş ve sonrasında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmak gereklidir.

Program Profili

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan ve eczacılık mesleğiyle ilgili uygulamaları doğrudan ilgilendiren temel disiplinlerden biri olan analitik kimya doktora programı; mezun olacak kişilere eczacılık mesleğinin dayandığı temel bilimler alanlarında doktora ve geniş bir vizyon kazandırmak ve daha geniş bir çalışma ve iş alanı yaratma amacını taşımaktadır. Böylece bu programdan mezun olacak kişiler, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastanelerde daha donanımlı üst düzey araştırıcı ve yönetici görevi alabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan ve eczacılık mesleğiyle ilgili uygulamaları doğrudan ilgilendiren temel disiplinlerden biri olan analitik kimya doktora programı; mezun olacak kişilere eczacılık mesleğinin dayandığı temel bilimler alanlarında doktora ve geniş bir vizyon kazandırmak ve daha geniş bir çalışma ve iş alanı yaratma amacını taşımaktadır. Böylece bu programdan mezun olacak kişiler, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastanelerde daha donanımlı üst düzey araştırıcı ve yönetici görevi alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir kadro, ya da kamu veya özel kuruluşlardaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarıyla savunmak ve 3.0 not ortalamasına sahip olmak(4 üzerinden).

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı, Doç. Dr. Dilek Bilgiç Alkaya dır. Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tıbbiye Cad. No:49, Haydarpaşa/ÜSKÜDAR

Bölüm Olanakları

Analitik Kimya Anabilim Dalında 50m2 lik alanda çeşitli ölçüm ve analiz cihazları yer almaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Analitik kimya konusunda ileri düzeyde bilgi kazanır.
  • Yaş analiz yöntemleri konusunda ileri teorik bilgi kazanır.
  • Yaş analiz yöntemleri konusunda ileri düzeyde uygulama becerisi kazanır.
  • Aletli analiz yöntemleri konusunda ileri teorik bilgi kazanır.
  • Aletli analiz yöntemleri konusunda ileri düzeyde uygulama becerisi kazanır.
  • Bazı aletli analiz yöntemleri konusunda ileri teorik bilgi kazanır.
  • Bazı aletli analiz yöntemleri konusunda ileri düzeyde uygulama becerisi kazanır.
  • Bir tam analizi yapabilecek ileri teorik bilgi kazanır.
  • Bir tam analizi yapabilecek ileri düzeyde uygulama becerisi kazanır.
  • Bir laboratuvarı yönetebilecek ve çıkabilecek sorunlara çözüm bulabilecek bilgi ve beceri kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat