Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi

Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalı anatomi alanında eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Çeşitli sağlık personeli adaylarına yeterli düzeyde insan anatomisi bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim verilmektedir. Anatomi alanında doktora ve yüksek lisans programları ile yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmektedir. Araştırma alanı klinik ve mikroskobik anatomi ile sinirbilim olarak tanımlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Anatomi” alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakülteleri,Fen Edebiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Biyoloji bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin anatomi yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Program sistemik anatomi, diseksiyon, anatomide araştırma teknikleri ve sinirbilimleri konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar anatomi anabilim dallarında doktora programına devam edebilirler, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler, özel sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışmalarına devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi anabilim Dalı Başıbüyük yolu sok no 9 34854 Başıbüyük Maltepe İstanbul usehirli@marmara.edu.tr 0216777550/5606 Program Başkanı ve AKTS koordinatörü: Prof. Dr. Ümit S. Şehirli

Bölüm Olanakları

200 öğrenci kapasiteli Diseksiyon salonları ile sinirbilim ve gross anatomi için bilimsel çalışma laboratuvarları mevcuttur

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İnsan vücudu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak
  • Fonksiyonel anatomi hakkında bilgi sahibi olmak
  • Multidisipliner araştırmalarda araştırmacı olma yeterliliği sağlamak
  • Araştırma laboratuarı alet ve malzemelerini kullanmayı öğrenmek
  • Diseksiyon tekniklerini öğrenmek
  • Bilimsel makale okuma ve değerlendirme yeterliliğini geliştirmek
  • Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak
  • Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon kazandırmak
  • Bireylerin klinikte karşılaşılabilecek problemleri çözme yetilerini arttırmak
  • Üniversite düzeyi öğrencilerine anatomi laboratuvar uygulamaları yaptırabilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat