Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi

Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalı anatomi alanında eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Çeşitli sağlık personeli adaylarına yeterli düzeyde insan anatomisi bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim verilmektedir. Anatomi alanında doktora ve yüksek lisans programları ile yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmektedir. Araştırma alanı klinik ve mikroskobik anatomi ile sinirbilim olarak tanımlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Anatomi” alanında Doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Temel tıp bilimlerindeki doktora programlarına öğrenci kabulünde; temel tıp puanı veya ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının % 50’si başarı notunu etkiler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin lisans dereceli doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansdereceli doktora programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisans dereceli doktora programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Anatomi tezli yüksek lisans mezunu olan öğrenciler ile Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik fakültesi mezunları bu programa kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dilden; Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan doktora için en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir. Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana sahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nın temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Program Profili

Temel bilimlerin önemli bir araştırma alanını oluşturan Anatomi bilim dalı doktora programında, sistemik anatomi, diseksiyon, anatomide araştırma teknikleri ve sinirbilimleri konularıyla ilişkili teorik ve pratik dersler verilerek , öğrencilerin yüksek lisans sırasında kazandıkları bilgi ve deneysel becerilerin arttırılması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar anatomi anabilim dallarında öğretim üyesi olarak mesleki kariyerlerine devam edebilirler.Yurtdışında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışabilirler. Özel sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Anatomi Dalında doktorasını tamamlamış bir kişi akademik karıyer yapabilir, yeterli bilimsel araştırma yapması ve diğer gerekleri yerine getirmesi halinde Doçentlik sınavına girmek üzere başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme teorik ve pratik uygulamalar üzerinden yapılmaktadır. Genel olarak dönemiçi değerlendirmelerinin (vize, ödev proje) %40ı, dönem sonu değerlendirmelerinin(final, ödev,proje) %60ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca en az 7 ders 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri başarıyla tamamlamak, yeterlilik sınavını başarı ile geçip hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak ve GANO en az 3 .00 not ortalamasını sağlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başıbüyük yolu sok no 9 Başıbüyük Maltepe İstanbul Tel02167775606 email: usehirli@marmara.edu.tr Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü Prof. Dr. Ümit S. Şehirli

Bölüm Olanakları

Gross Anatomi laboratuvarı, elektrofizyoloji , mikroskobik görüntüleme birimi ve deneysel araştırma laboratuvarları

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Genel insan anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak
  • Kas ve iskelet sisteminin genel işlevi hakkında bilgi sahibi olur
  • Solunum sistemini oluşturan organların fonksiyonlarının kavranması
  • Üniversite düzeyi öğrencilerine “anatomi dersi” verebilecek düzeyde uzman yetiştirme
  • Diğer meslek dallarında “insan anatomisi” ile ilgili gerekli seminerleri verebilecek bireyler yetiştirebilme
  • Bireylerin klinikte karşılaşılabilecek problemleri çözme yetilerini arttırmak
  • Bilimsel araştırmaları yürütebilecek temel nosyonu kazandırabilmek.
  • Yurtdışı doktora sonrası eğitimi alabilecek yeterlilikte adaylar yetiştirmek
  • Multidisipliner araştırmalarda görev alabilecek adaylar yetiştirmek
  • Bireylerin diseksiyon el becerilerini geliştirmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat