Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (ECZ)

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beslenme Biyokimyası Yüksek Lisans Programı 2005 -2006 eğitim öğretim yılı itibarı ile eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler Beslenme Biyokimyası alanında bilim uzmanı unvanını kazanır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesinin Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak ; Eczacılık, Tıp, Diş hekimliği ,Veterinerlik ve ilgili fakültelerin, biyoloji ,kimya, biyokimya, moleküler biyoloji , genetik ,tıbbı biyoloji ve diyetetik bölümleri lisans programını tamamlamış olmak , Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Fen Bilgisi öğretmenliği; Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programını tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacılık, Tıp, Diş hekimliği ,Veterinerlik ve ilgili fakültelerin, biyoloji ,kimya, biyokimya, moleküler biyoloji , genetik ,tıbbı biyoloji ve diyetetik bölümleri lisans programını tamamlamış olmak , Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Fen Bilgisi öğretmenliği; Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak ,hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Beslenme Biyokimyası yüksek lisans programının amacı; günümüzün yaygın problemlerinden biri olan obesite ve yol açtığı hastalıklar konusunda araştırma yapabilecek yetkinlikte araştırmacı yetiştirmektir. Biyokimyasal mekanizmalar, onu etkileyen çevresel ve besinsel faktörler, sağlıklı yaşam için bilinçli beslenme konusunda detaylı bilgiler kazandırılması. Obesite , kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser gibi çeşitli hastalıkların mekanizmasının araştırlması; bu hastalılarla ilgili çeşitli sinyal mekanizmalarının ortaya çıkarılması; in vivo ve in vitro deneysel ve epidemiyelojik çalışmalar konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Beslenme Biyokimyası yüksek lisans programını tamamlamış öğrenciler ilgili alanlarda (ilaç ve tibbi ürünlerle ilgili sanayi de, laboratuvarlarda, eğitim alanında, eczanelerde,hastanelerde) kazandıkları tecrübelerle daha öncelikli olarak iş imkanlarına sahip olabilirler ve doktara programı için de gerekli temeli kazanmış olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Tıbbiye cad. No= 49 Haydarpaşa/ İstanbul 34668 Faks: 0216 345 29 52 Tel: 0216 414 29 63

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Akademik araştırma, biyoteknoloji ve eczacılık endüstrisi, sağlık/biomedikal alanında (yönetici ve eğitici olarak) bağımsız bir bilim insanı sıfatıyla başarılı bir kariyer yapabilecek özgüveni kazandırır
  • Temel ve uygulamalı medikal bilimlerde, bir araştırmacı olarak gelecekte bilime orijinal katkı sağlamak; güçlü ve üretken yeni nesil araştırmacılar yetiştirme becerisi edinir
  • Modern multidisipliner medikal/farmasötik bilimler, biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerde kullanılan ölçüm yöntemlerini teorik ve pratik olarak öğrenir
  • Analitik düşünme, problem çözme; proje planlama, yazılı bir proje önerisi ve yüksek kaliteli dergiler için makale hazırlama becerisi kazanır
  • Eğitim sırasında erken dönemden itibaren araştırmalara, seminer ve tartışma toplantılarına aktif bir şekilde katılarak araştırmalara, seminer ve tartışma toplantılarına aktif bir şekilde katılarak laboratuar araştırma deneyimi kazanır
  • Lisansüstü programlarının gereklerini yerine getirirken sunum, konuşma ve öğretme becerileri kazanır.
  • Mültidisipliner olarak temel biyolojik bilimler ve klinik bilimler konularında teorik ve pratik bilgiler kazanır.
  • Güncel araştırma tekniklerinin prensiplerini öğrenmek, laboratuvar uygulamalarını yapar
  • Deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ile ilgili bilgi verir
  • Yapılan çalışmaların yorumlanması konusunda bilgi ve beceriler kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat