Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (ECZACILIK)

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beslenme Biyokimyası Yüksek Lisans Programı 2005 -2006 eğitim öğretim yılı itibarı ile eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler Beslenme Biyokimyası alanında bilim uzmanı unvanını kazanır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesinin Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak ;Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Lisans programlarını tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Program Profili

Beslenme Biyokimyası yüksek lisans programının amacı; beslenme ile ilgili biyokimyasal mekanizmaların aydınlatılması, çevresel ve besinsel faktörler, sağlıklı yaşam için bilinçli beslenme konularında detaylı bilgiler kazandırmak, aynı zamanda günümüzde yaygın problemlerden biri olan obezite ve yol açtığı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olabilecek yetkinlikte araştırmacılar yetiştirmektir. Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser gibi çeşitli hastalıklarla beslenme arasındaki ilişkinin mekanizmasının araştırılması, konuyla ilgili olarak in vivo ve in vitro deneysel ve epidemiyelojik çalışmalar yapılması ve böylece bu alanda bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Beslenme Biyokimyası yüksek lisans programını tamamlamış öğrenciler, ilgili alanlarda (eğitim alanında, eczanelerde, hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve özel kliniklerde) kazandıkları tecrübelerle daha öncelikli olarak iş imkanlarına sahip olabilirler ve doktara programı için de gerekli temeli kazanmış olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beslenme Biyokimyası Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir, özel ve devlet kuruluşlarında alanları ile ilgili öncelikli iş imkanı bulabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ını başarı ile tamamladıktan sonra, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması ile değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı, e-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Derya Özsavcı. M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Başıbüyük Yolu, 34854 4/A, Başıbüyük/İSTANBUL Telefon:0216 777 52 00 /5380

Bölüm Olanakları

Ana bilim dalımızda teorik ve pratik eğitimlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Akademik araştırma, biyoteknoloji ve eczacılık endüstrisi, sağlık/biomedikal alanında (yönetici ve eğitici olarak) bağımsız bir bilim insanı sıfatıyla başarılı bir kariyer yapabilecek özgüveni kazanır
  • Temel ve uygulamalı medikal bilimlerde, bir araştırmacı olarak gelecekte bilime orijinal katkı sağlamak; güçlü ve üretken yeni nesil araştırmacılar yetiştirme becerisi edinir
  • Modern multidisipliner medikal/farmasötik bilimler, biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerde kullanılan ölçüm yöntemlerini teorik ve pratik olarak öğrenir
  • Analitik düşünme, problem çözme; proje planlama, yazılı bir proje önerisi ve yüksek kaliteli dergiler için makale hazırlama becerisi kazanır
  • Eğitim sırasında erken dönemden itibaren araştırmalara, seminer ve tartışma toplantılarına aktif bir şekilde katılarak araştırmalara, seminer ve tartışma toplantılarına aktif bir şekilde katılarak laboratuar araştırma deneyimi kazanır
  • Lisansüstü programlarının gereklerini yerine getirirken sunum, konuşma ve öğretme becerileri kazanır.
  • Mültidisipliner olarak temel biyolojik bilimler ve klinik bilimler konularında teorik ve pratik bilgiler kazanır.
  • Güncel araştırma tekniklerinin prensiplerini öğrenir, laboratuvar uygulamalarını yapar
  • Deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ile ilgili bilgi verir
  • Yapılan çalışmaların yorumlanması konusunda bilgi ve beceriler kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat