Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beslenme ve Diyetetik

Program Tanımları

Kuruluş

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 tarihinde kurulmuş olup 2014-2015 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli beslenme plan ve politikaları oluşturabilecek bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi; bireylere onların besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenleri belirleyerek özel danışmanlık ve beslenme eğitimi verebilecek yeterlilikte; hastane ve diğer sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek donanıma sahip, besinlerin insan sağlığına etkilerini ve tüketim düzeylerini araştırma ve geliştirmede deneyim kazanmış, değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturabilen, akademik alanda gelişmeleri izleyebilen; yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Beslenme ve Diyetetik Alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öncelikle Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir. Bu programa dört yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisansını tamamlamış adaylar tercih edilmektedir. Bu programda başarılı olabilmek için kişilerle etkili iletişim kurabilme ve araştırma yapma becerisi önemlidir. Programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan dersler anabilim dalı kurulu kararı ile muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program süresince yapılan sınavları başarıyla geçmiş ve tez hazırlama sürecini tamamlamış olması gerekmektedir.

Program Profili

Program Beslenme ve Diyetetik alanında klinik, toplu beslenme vb konuların derslerini içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kamu ve özel sektörde, sağlık alanında kamu ve özel hastanelerde klinik diyetisyeni, diyabet diyetisyeni, renal bakım diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, geriatri diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, enteral-parenteral beslenme diyetisyeni, bariyatrik cerrahi diyetisyeni, diyaliz üniteleri diyetisyeni, yoğun bakım diyetisyeni ve kurum diyetisyeni olarak çalışabilirler. Eğitim ve araştırma alanlarında, okul, banka, lokanta, oteller, yemek fabrikaları, besin endüstrisi, özel beslenme ve diyet danışmanlığı, sağlık klüpleri, fitness ve güzellik merkezleri, sporcu danışmanlığı, yaşlı ev bakım hizmetleri, gazete-mecmua yazarlığı, radyo-TV programcılığı alanlarında hem diyetisyen hem de yönetici olarak çalışabilirler. Akademisyen olarak mesleklerini icra edebilirler. Bu programdan sonra akademik kariyere devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar alanında doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı (ödevlerin %10’u, laboratuvar çalışmalarında uygulamaların %36’ı ve teoriğin %24’ü) alınarak öğrencilerin başarıları değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca müfredatda bulunan bütün dersleri almak, bu dersleri başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla tez çalışmalarını da başarı ile tamamlayarak yayın şartını karşılamak ve tez sunumunda jüri üyelerince başarılı bulunmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Şule Aktaç, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Başıbüyük Kampüsü

Bölüm Olanakları

Bölümde Beslenme Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans eğitim programı kapsamında mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilir ve kalite konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
 • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme becerisi kazanır.
 • Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki açıdan kendini yeniler.
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.
 • Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerileri kazanır.
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Beslenme ve diyetetiğin sağlığı iyileştirmek için yapabileceği katkıyı savunur.
 • Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programı kapsamında öğrendiklerini öğretebilme ve aktarabilme becerisi kazanır.
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programı kapsamında öğrendikleriyle bilimsel proje ve sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat