Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyofizik

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İnsan vücudundaki sistemlerin mekaniğini temel biyofiziksel kavramlarla incelemeyi öğrenir.
 • Sinyal ileti yolaklarını öğrenir.
 • Rasyasyonun temel özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini öğrenir
 • Kas sisteminin biyofiziğini öğrenir.
 • Sinir sisteminin biyofiziğini öğrenir.
 • Makromoleküllerin yapısını incelemede kullanılan teorik ve deneysel yöntemleri öğrenir.
 • Radyasyoun klinik (tanı, tedavi) uygulamalarını öğrenir
 • Hücredeki enerji dönüşümlerini öğrenir.
 • Tıbbi tanı ve tedavide kullanılan cihazların temel ilkelerini öğrenir.
 • Biyofiziğin klinik uygulamalarını öğrenir.
 • Duyu sistemlerinideki biyofiziksel süreçleri öğrenir
 • Membran yapısını öğrenir.
 • Hücredeki elektriksel etkinlikleri öğrenir.
 • Tez konusu çerçevesinde literatürü izlemeyi öğrenir.
 • Araştırma bulgularını değerlendirip bunları yayına hazırlamayı öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat