Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyofizik

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 1990-1991 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans Eğitim programına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyofizik” alanında “Doktora” diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Program Profili

Program temel ve uygulamalı biyofizik konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, tıp personelinden kimyagerlere, mühendislere ve fizikçilere kadar çok çeşitli disiplinlerle etkin bir şekilde iletişim kurabilecek ve işbirliği yapabileceklerdir. Ulusal ve uluslar arası bilimsel kurumlarda ve üniversitelerde araştırıcı kadroları ve akademik kadrolarda çalışma olanakları bulabilir. Moleküler biyoloji yöntemleri konusunda edindiği deneyimler doğrultusunda sağlık sektörünün (özellikle ilaç sanayisinin) çeşitli birimlerin birçok kademesinde görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, "Ölçme ve Değerlendirme", "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı ve gerekli koşullarda e-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Başıbüyük, Başıbüyük Yolu No: 9 D:2, 34854 Maltepe/İstanbul Prof. Dr. Hülya Cabadak, hulyacabadak@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- İnsan vücudundaki sistemlerin mekaniğini temel biyofiziksel kavramlarla incelemeyi öğrenir.

- Sinyal ileti yolaklarını öğrenir.

- Rasyasyonun temel özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini öğrenir

- Kas sisteminin biyofiziğini öğrenir.

- Sinir sisteminin biyofiziğini öğrenir.

- Makromoleküllerin yapısını incelemede kullanılan teorik ve deneysel yöntemleri öğrenir.

- Radyasyoun klinik (tanı, tedavi) uygulamalarını öğrenir

- Hücredeki enerji dönüşümlerini öğrenir.

- Tıbbi tanı ve tedavide kullanılan cihazların temel ilkelerini öğrenir.

- Biyofiziğin klinik uygulamalarını öğrenir.

- Duyu sistemlerinideki biyofiziksel süreçleri öğrenir

- Membran yapısını öğrenir.

- Hücredeki elektriksel etkinlikleri öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Tez konusu çerçevesinde literatürü izlemeyi öğrenir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Araştırma bulgularını değerlendirip bunları yayına hazırlamayı öğrenir.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • İnsan vücudundaki sistemlerin mekaniğini temel biyofiziksel kavramlarla incelemeyi öğrenir.
 • Sinyal ileti yolaklarını öğrenir.
 • Rasyasyonun temel özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini öğrenir
 • Kas sisteminin biyofiziğini öğrenir.
 • Sinir sisteminin biyofiziğini öğrenir.
 • Makromoleküllerin yapısını incelemede kullanılan teorik ve deneysel yöntemleri öğrenir.
 • Radyasyoun klinik (tanı, tedavi) uygulamalarını öğrenir
 • Hücredeki enerji dönüşümlerini öğrenir.
 • Tıbbi tanı ve tedavide kullanılan cihazların temel ilkelerini öğrenir.
 • Biyofiziğin klinik uygulamalarını öğrenir.
 • Duyu sistemlerinideki biyofiziksel süreçleri öğrenir
 • Membran yapısını öğrenir.
 • Hücredeki elektriksel etkinlikleri öğrenir.
 • Tez konusu çerçevesinde literatürü izlemeyi öğrenir.
 • Araştırma bulgularını değerlendirip bunları yayına hazırlamayı öğrenir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(42-Yaşam Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- İnsan vücudundaki sistemlerin mekaniğini temel biyofiziksel kavramlarla incelemeyi öğrenir.

- Sinyal ileti yolaklarını öğrenir.

- Rasyasyonun temel özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini öğrenir

- Kas sisteminin biyofiziğini öğrenir.

- Sinir sisteminin biyofiziğini öğrenir.

- Makromoleküllerin yapısını incelemede kullanılan teorik ve deneysel yöntemleri öğrenir.

- Radyasyoun klinik (tanı, tedavi) uygulamalarını öğrenir

- Hücredeki enerji dönüşümlerini öğrenir.

- Tıbbi tanı ve tedavide kullanılan cihazların temel ilkelerini öğrenir.

- Biyofiziğin klinik uygulamalarını öğrenir.

- Duyu sistemlerinideki biyofiziksel süreçleri öğrenir

- Membran yapısını öğrenir.

- Hücredeki elektriksel etkinlikleri öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.

- Tez konusu çerçevesinde literatürü izlemeyi öğrenir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

- Araştırma bulgularını değerlendirip bunları yayına hazırlamayı öğrenir.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.

- Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

Müfredat