Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (TIP)

Program Tanımları

Kuruluş

Biyokimya Anabilim Dalı, insan vücudunun fizyolojik durumlardaki işleyişini moleküler düzeyde araştıran, metabolik yolları ve kontrolünü inceleyen ve tüm bu alanlarda hastalıklarla olan ilişkileri ortaya koyan bir disiplindir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyokimya” alanında “Yüksek Lisans” diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Program Profili

Program temel ve uygulamalı biyokimya konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar biyokimya ve ilgili alanlarda yüksek lisanslı eleman olarak çalışabilirler ve Biyokimya’da doktora programına devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa İstanbul Tel: 216 414 47 33 Faks: 216 418 10 47 42 e-mail: nkozer@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Yaşamsal olayların moleküler mantığını anlamak
  • Hücreyi bütün yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel birimi olarak kavramak.
  • Su içeren bir ortamda temel biomoleküllerin ve onların etkilrşimlerinin anlaşılması.
  • Proteinlerin yapısı ve fonksiyonları hakkında genel bilgi sahibi olunması.
  • Biyolojik zarlar ve özellikleri hakkında bilgi edinilmesi.
  • Nükleotidlerin ve yapısal özelliklerinin kavranması.
  • Glikoliz, sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon ve heksozların metabolizmasının öğrenilmesi
  • Lipid metabolizmasının genel olarak anlaşılması.
  • DNA ve RNA metabolizmalarının genel olarak anlaşılması.
  • Temel biyokimyasal ölçme yöntemleri ve immunodiagnostik yöntemlerin anlaşılması.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat