Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (TIP)

Program Tanımları

Kuruluş

Biyokimya Anabilim Dalı, insan vücudunun fizyolojik durumlardaki işleyişini moleküler düzeyde araştıran, metabolik yolları ve kontrolünü inceleyen ve tüm bu alanlarda hastalıklarla olan ilişkileri ortaya koyan bir disiplindir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyokimya” alanında “Doktora” diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Program Profili

Program temel ve uygulamalı biyokimya konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar biyokimya ve ilgili alanlarda doktoralı eleman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa İstanbul Tel: 216 414 47 33 Faks: 216 418 10 47 42 e-mail: nkozer@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bu progamın temel amacı öğrenciyi bireysel araştırma yapabilme öz güveniyle donatmaktır.
  • Öğrenci modern biomedikal bilimlerin multidisipliner ve ölçülebilir yönleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
  • Öğrenci analitik düşünme ve problem çözme yetisi kazanmalıdır.
  • Öğrenci güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibiolmalıdır.
  • Öğrenci bireysel deney yapabimeli, veri toplayabilmeli, ve topladığı bu verileri bireysel olrak yorumlayabilmelidir.
  • Öğrenci yazılı ve dijital ortamda güncel literatürü takip edebilmelidir.
  • Öğrenci bu program sayesinde Temel bilimler ve Tıp bilimleri alanlarında katkı sağlayacak çalışmalar yapabilmelidir.
  • Öğrenci seminerler, kongreler ve simpozyumlarda sunumlar yaparak sunum yapma yeeneğini geliştirmelidir.
  • Proje oluşturma ve verilerini "impact faktörü" yüksek bilimsel dergilerde yayınlayabilme yeteneğini kazanmalıdır.
  • Proje değerlendiren kuruluşlara bir proje önerisi hazırlayıp sunabilmelidir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat