Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Doktora Programı 1998-1999 eğitim öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Doktor ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programını tamamlamış olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı’ndan en az 65 puan almak, Üniversiteler Arası Dil Sınavı’ndan an az 60 puan almak, Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat sınavında başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programını tamamlamış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Yüksek Lisansta kazanmış olduğu araştırma bilgisinin uygulamaya aktarılması, teori geliştirmesi ve bu teorinin hemşirelik araştırmalarında kullanılması sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrenciler; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel sağlık ve eğitim kurumları ile işyerlerinde hemşire olarak çalışır. Yüksek Öğrenim kurumlarında akademisyen olarak görev yapar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler istedikleri taktirde post-doktora eğitimlerini sürdürebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Haydarpaşa Kampüsü 34668/ Üsküdar – İstanbul 0216 330 20 70 Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğrenci, hemşirelik kuramlarını irdeleyerek kendi hemşirelik felsefesini oluşturur.
  • Öğrenci, çocuk ve aile sağlığını etkileyen politikaları tartışır.
  • Öğrenci, çalıştığı kurum ve birimde hemşirelik eğitim ve bakımına yönelik standartlar oluşturur.
  • Öğrenci, araştırma yaparak çocuk hemşireliğine yönelik yeni bilgi üretir.
  • Öğrenci, hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarından yararlanır.
  • Öğrenci, çocuk ve ailede kriz yaratma potansiyeli olan yüksek risk durumlarına yönelik önleyici, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını uygular.
  • Öğrenci, ülkemizin sağlık durumunu göz önüne alarak, nicelik ve nitelik yönünden hemşire ve çocuk hemşirelerinin durumunu tartışarak önerilerde bulunur.
  • Öğrenci, çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik program geliştirir.
  • Öğrenci, çocuk ve aile sağlığını etkileyen politikaların geliştirilmesinde aktif rol alır.
  • Öğrenci, çocuk sağlığı hemşireliği alanında güncel gelişmelerin duyurulmasında öncülük eder.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat