Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Deontoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Tezli yüksek lisans programı 1998 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Program mezunları "Bilim Uzmanı" ünvanı kullanmaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayın tıp, diş hekimliği, eczacılık veya hukuk fakültesi lisans diploması olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik koşulları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Program Profili

Programın mezunlarının Türkiye’deki tıp fakültelerinin Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dallarında ve kamu ve özel sektördeki sağlık hizmeti kurumlarının idari yapılanmasının çeşitli konumlarında çalışması mümkündür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisans programının iki mezunu daha sonra doktora programına devam etmiş olup, şu anda her iki mezun da akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programın mezunları, bu alanda doktora eğitimlerine devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme süreçleri Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmesi için adayın doktora tezini jüri önünde savunması ve tezinin jüri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sefik Görkey Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Tıbbiye cad. No. 49 34468 Uskudar - ISTANBUL +90 216 347 49 89 sgorkey@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tıp tarihi alanında bir makale yazmak için gereken teorik bilgilere sahip olmak.
  • Tıp tarihi alanında lisans düzeyinde ders verebilmek için gereken becerileri kazanmak.
  • Tıp etiği ve biyoetik alanında bir makale yazmak için gereken teorik bilgilere sahip olmak.
  • Tıp etiği ve biyoetik alanlarında lisans düzeyinde ders verebilmek için gereken becerileri kazanmak.
  • Ulusal ve uluslar arası platformda tıp etiği ve biyoetik alanındaki gelişmeleri ve kaynakları takip edebilme becerisi kazanmak
  • Biyoetik alanındaki teorik bilgileri araştırma etik kurullarında görev yapabilecek düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
  • Tıp etiği ve klinik etik alanındaki bilgileri hastane etik kurullarında görev yapabilecek şekilde kullanma becerisi kazanmak.
  • Tıp etiği ve klinik etik alanındaki bilgileri etik konsültasyon hizmeti verebilecek şekilde kullanabilme becerisi kazanmak.
  • Sağlık bilimlerindeki ve sosyal bilimlerdeki akademisyenler ile işbirliği yaparak multi-disipliner araştırma yapma becerisi kazanmak
  • Ulusal platformda sağlık hizmeti ile ilgili politikaların etiğe uygun olarak geliştirilmesi sürecine katkıda bulunabilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat