Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Deontoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Doktora programı 1997 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Program mezunları "Doktor" ünvanı kullanmaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayın tıp, diş hekimliği, eczacılık veya hukuk fakültesi lisans diploması olması tıp tarihi ve alanında yüksek lisans diploması olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kabul ve kayıt koşulları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programı mezunlarından biri şu anda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda görevli olup, bir diğer program mezunu da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda kurmuştur ve adı geçen anabilim dalında Yard. Doç. ünvanı ile çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme süreçleri Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmesi için adayın doktora tezini jüri önünde savunması ve tezinin jüri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sefik Görkey Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Tıbbiye cad. No. 49 34468 Uskudar - ISTANBUL +90 216 347 49 89 sgorkey@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tıp tarihi alanında özgün bir araştırma yapmak için gereken teorik bilgilere sahip olmak.
  • Tıp tarihi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde ders verebilmek için gereken becerileri kazanmak.
  • Tıp etiği ve biyoetik alanında özgün bir araştırma yapmak için gereken teorik bilgilere sahip olmak.
  • Tıp etiği ve biyoetik alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde ders verebilmek için gereken becerileri kazanmak.
  • Ulusal ve uluslar arası platformda tıp etiği ve biyoetik alanındaki gelişmeleri ve kaynakları takip edebilme becerisi kazanmak
  • Biyoetik alanındaki teorik bilgileri araştırma etik kurullarında görev yapabilecek düzeyde kullanma becerisi kazanmak
  • Tıp etiği ve klinik etik alanındaki bilgileri hastane etik kurullarında görev yapabilecek şekilde kullanma becerisi kazanmak.
  • Tıp etiği ve klinik etik alanındaki bilgileri etik konsültasyon hizmeti verebilecek şekilde kullanabilme becerisi kazanmak.
  • Biyoetik alanında karşılaşılan ulusal düzeydeki sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmaya yönelik düzeyde proje üretebilme becerisi kazanmak
  • Sağlık bilimlerindeki ve sosyal bilimlerdeki akademisyenler ile işbirliği yaparak multi-disipliner araştırma yapma becerisi kazanmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat