Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı yüksek lisans programı 1993 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında hemşirelik bakımının araştırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bölümün amacı üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında uzman hemşire ve Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için Bilim insanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uzmanı ünvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

4 yıllık hemşirelik lisans mezunu ( Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık yüksek Okulu Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak. Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES) sınavından 60 ve üzerinde not almak. Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık hemşirelik lisans mezunu ( Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü/ Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik / Ebelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Programa kayıt olan öğrencileri Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliğine İlişkin temel kavramları ve araştırma alanlarını tanıtmak, üreme sağlığı, aile planlaması, yeterliliğe dayalı değerlendirme, toplam kalite yönetimi gibi temel alanlarda araştırma tekniklerini öğretmek, öğrencilerin kendi alanlarına yönelik bir araştırma tezi yürütmelerine olanak sağlamaktır. Doktoraya hazırlık amacıyla yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde ilgili programa kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarı olmak için 100 üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar.Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı' nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Cad. Üsküdar İstanbul Prof.Dr. Nuran Kömürcü Tel: 0 216 330 20 70- 1166 e mail: nuranko2002@yahoo.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Kadın sağlığını, birey aile ve toplum bazında bilimsel veriler ışığında değerlendirir.
 • Kadın sağlığında bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler.
 • Kadın sağlığına yönelik riskleri görür ve çözüm üretir.
 • Kadın sağlığını değerlendirerek uygun hemşirelik bakım girişimlerini kullanır.
 • Takım anlayışını benimser.
 • Ülkenin sağlık hizmetlerini ve kadın sağlığı hizmetlerini analiz eder.
 • Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sorgular.
 • Kadın doğum hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.
 • Literatürdeki araştırma ve gelişmeleri yorumlar.
 • Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını tez olarak raporlar.
 • Liderlik özelliklerini gösterir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat