Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı doktora programı 1993 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında hemşirelik bakımının araştırılması konusunda çaışmalar yapılmaktadır. Bölümün amacı üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji hemşireliği alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip bilim insanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Doğum ve kadın Hastalıkları Hemşirliğinde Doktora ünvanını alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik yüksek lisans programlarından birinden mezun olmuş olmak. Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES) sınavından 65 ve üzerinde not almak. Üniversite dil Sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak. Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik alanında Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Alanında Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamak. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak. Hazırlanan doktora tezini başarı ile tamamlamak.

Program Profili

Programa kayıt olan öğrencilere Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin temel kavram, kuram ve ve araştırma alanlarını tanıtmak, mesleki sorunları ve sağlık hizmetlerini analiz etmelerini, çözüm üretmelerini ve kaliteyi sorgulamalarını sağlamak, kadın doğum hemşireliğine yönelik yenilik ve bilimsel araştırmalara katılımlarını sağlamak, kendi felsefelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı' nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Cad. Üsküdar İstanbul Prof.Dr. Nuran Kömürcü Tel: 0 216 330 20 70- 1166 e mail: nuranko2002@yahoo.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Tüm kadın sağlığı hemşireliği bilgilerini özümsemiş olarak kullanır.
 • Tüm kadın sağlığı ve hastalıklarında bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler.
 • Kadın sağlığı ve hastalıklarına yönelik risklere müdahale eder.
 • Toplumsal cinsiyet rollerinin kadının cinsel sağlık/üreme sağlığına etkilerini değerlendirir/analiz eder.
 • Takım anlayışını benimser.
 • Hemşirelikte kendi felsefesini geliştirir.
 • Sağlık hizmetlerini analiz sentez eder ve çözüm üretir.
 • Mesleki sorunları görür çözüm üretir ve kaliteyi sorgular.
 • Kadın sağlığı hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.
 • Kadın Doğum hemşireliğine yönelik yenilik getirir ve bilimsel araştırmalara katılır.
 • Kadın sağlığı hemşireliğinde kullanılacak bakım sistemi oluşturarak sonuçlarını değerlendirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat