Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Periodontoloji

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Kişisel eğitim gelişim ve etik bazında, periodontolojinin misyonunu ve ağız sağlığındaki mevcut rolünü anlamış olmalı.
 • Periodonsiyumu değerlendirmede, hastalıkları tanımada ve prognozun tayininde yeterli olmalı.
 • Hiç yardım almadan mantıklı ve belli bir düzen ve süre içerisinde hastanın ihtiyaçlarını ve durumunu değerlendirerek entegre bir tedavi planı yapmaya müktedir olmalı.
 • Uygun oral hijyen eğitimini hastaya verebilmeli ve motivasyonda başarılı olmak için uygun davranış ve yaklaşımlarla hastayla iletişim kurabilmeli.
 • Uyguladığı tedavi işlemlerinin dayandığı prensiplerin farkında olmalı, etkene yönelik olarak antimikrobiyal ilaç kullanımına karar verebilmeli ve uygun antimikrobiyal seçimini yapabilmeli.
 • Özel periodontal veya sistemik probleme sahip, komplike hastaların multidisipliner yaklaşımla değerlendirmesini yapabilmeli ve tedavi alternatifleri geliştirebilmeli.
 • İleri periodontal cerrahi tedavi gereksinimini belirlemede, açıklamada, tartışmada ve en iyi seçeneğe karar vermede ve uygulamada yeterli olmalı.
 • İmplantlar ve implant tedavileriyle ilgili temel bilgileri, hasta seçimini, doğru tedavi planlamasını, komplikasyonlarını bilmeli. Cerrahi hazırlık ve uygulamasını etkin güvenilir şekilde yapabilmeli.
 • İmplant uygulamaları sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerin tedavisini yapabilmeli.
 • Periodontal tedavi sonuçlarını değerlendirebilmeli ve risk faktörlerini gözönüne alarak hastayı izleme ve idame yetkinliğine sahip olmalı.
 • Bilimsel yayınlara ulaşım, kritik değerlendirme, yorumlama, hipotez kurabilme, araştırma planlama, bilimsel yazım, sözlü ifade ve savunma gibi akademik yetkinlikleri kazanmış olmalı.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat