Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Protetik Diş Tedavisi Doktora programı 1983-1984 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde protetik diş tedavisi hizmetlerinin uzman hekimler tarafından yapılması ve dolayısıyla gelişmekte olan tedavi yöntemlerinin takip edilerek ideal klinik sonuçlar sağlanması amacıyla nitelikli protetik diş tedavisi uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, protetik diş tedavisi dalında akademisyenleri yetiştirmek misyonunu üstlenmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Protetik Diş Tedavisi alanında bilim doktoru ünvanını almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye'de diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak , diş hekimliği lisans derecesine sahip olmak , Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında yapılan mülakat, lisans başarı notu ve ALES puanı dikkate alınarak seçilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin protetik diş tedavisi doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün koşulları geçerlidir.

Program Profili

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında total ve parsiyel protezlerin ; implantüstü , hassas bağlantılı ve overdenture protezlerin ; inlay-onlay ve tam seramik restorasyonların ; çene yüz protezlerinin endikasyonları , kontraendikasyonları , tedavi planlamaları ve klinik uygulamaları ve protetik rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalara psikolojik ve klinik yaklaşım öğretilir.Bunun yanında bilimsel araştırma yapma yöntemleri , araştırma basamakları ve bilimsel yayın yapmanın detayları öğretilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde protetik diş tedavisi uzmanı kadrosunda, serbest muayenehanelerde, özel diş polikliniklerinde, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, araştırma ve geliştirme endüstrisinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora bu daldaki en üst dereceli programdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav , dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla yapılmaktadır.Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır.Başarı notu 100 puan üzerinden en az 65'dir

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Sağlık ve Eğitim Bilimleri Kampüsü , Başıbüyük / Maltepe / İSTANBUL

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Diş hekimliğinde hasta ağzında yapılabilecek estetik düzenlemeleri uygular.
  • Parsiyel ve tam dişsizlikte gerekli tedavi alternatiflerini planlar ve uygular.
  • Protetik tedaviler sonrasında görülebilecek komplikasyonları ve problemleri yönetir.
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır
  • Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SC-e, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.
  • Alanı ile ilgili sorunlara çözüm getiren, yeni bilgi üreten uygulamaları geliştiren orijinal araştırmalar planlar ve yürütür.
  • Araştırma makalesini kritik eder.
  • Birey, aile ve toplum öncelikli sağlık gereksinimlerini belirler.
  • Sağlık eğitimi planlar ve uygular.
  • Lisans ve lisansüstü öğrencilere montorlük yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat