Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZACILIK)

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakoloji Doktorası programı 1989-90 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

DOKTORA programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmakoloji Dalında doktor unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 5 yıllık Eczacılık veya Diş hekimliği, Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji lisans ya da 6 yıllık Tıp fakültesi lisans programını ve takiben Farmakoloji Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak ÜDS, TOEFL, ve benzeri Yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dilkde eğitim veren bir okuldan mezun olmuş olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farmakoloji dalında Yüksek Lisans eğitimini üniversitemizde veya diğer Üniversitelerin Tıp vey Eczacılık Fakültelerince açılan Farmakoloji Yüksek lisans programlarını tamamlamış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere ilaçların farmakolojisi, toksikolojisi, farmakokinetiğini, ayrıca ilaç konusunda araştırma alanlarını ve araştırma yapma tekniklerini, güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin farmakoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarının Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültelerinde akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı İlaç firmalarında ruhsatlandırma, Ar-ge, klinik araştırmalar gibi birimlerinde görev İlaç firmalarına danışmanlık Farmakovijilans alanında uzmanlık Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik çalısması yürüten birimlerde araştırmacı, sorumlu görevli, In vivo, in situ ve in vitro hayvan çalışmaları yapan her türlğü birimde, laboratuvarda uzman Sağlık Bakanlığında uzman olarak çalışabilir, İlaç konusunda her türlü eğitim verebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Farmakoloji Dalında doktorasını tamamlamış bir kişi akademik karıyere devam etmesi, bilimsel araştırmalar yapması halinde Doçentlik sınavına girmek üzere başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerde sunumlar ve ödevlerden ara sınav notu verilir ve dönem sonunda ya verilen proje veya yapılan sınav üzerinden öğrenci başarısı değerlendirilir. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, toplamı en az 75 olmalıdır. Uygulamalı derslerde yürütülen bilimsel çalışma üzerinden öğrencinin başarısı Öğrencinin derslere devamı, ilgisi, eğitim süresi boyunca genel performansı da değerlendirmelerde dikkate alınır. hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, yeterlik sınavında başarılı olmak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Levent KABASAKAL M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı lkabasakal@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

İn vitro hücre kültürü çalışmaları İn vitro organ banyosu çalışmaları İn vivo deney hayvanları çalışmaları

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Farmakoloji dalında akademik kariyer
 • İlaçların etki mekanizmalarını inceleyen in vivo, in vitro ya da in situ araştırmalar
 • İlaç etkileşmelerini incelemek üzere araştırma
 • İlaçların istenmeyen etkilerini incelemek üzere araştırma
 • Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik çalışmaları
 • Farmakovijilans alanında çalışma yapabilir.
 • Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik çalışmalarının sonuçlarını değerlendirebilir
 • İlaçlarla ilgili bilimsel çalışmaları değerlendirebilir
 • İlaç araştırmaları ile ilgili proje hazırlayabilir
 • İlaçların biyokimyasal parametreler üzerine etkisini
 • İlaçların toksik etkilerini değerlendirebilir
 • İlaçla ilgili konularda eğitim
 • Akılcı İlaç Kullanımı konusunda eğitim verebilir.
 • İlaç ruhsat dosyası hazırlayabilir
 • İlaç prospektüsü hazırlayabilir
 • Herhangi bir kurumda ilaç konusunda danışmanlık yapabilir.
 • Sağlık Bakanlığında uzman olarak
 • İlaç endüstrisinde farmakolojik araştırma biriminde çalışabilir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat