Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Biyoteknoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı 1996-1997 Eğitim Öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktor unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacı, biyolog veya kimya mühendisi olmak koşulu ile ALES’ten en az 65 almak koşulu ile ÜDS’den en az 60 puan almak ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farmasötik biyoteknoloji alanında doktora eğitim süresi 5 yıldır. 21 kredilik dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra tez çalışmasına başlayabilir. Hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması ve adayın yeterli bulunması gerekmektedir.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere farmasötik biyoteknoloji alanındaki kavramların, araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı tamamlayan öğrenciler ilaç sanayinin çeşitli bölümlerinde, Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, araştırma hastanelerinde çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmenin (vize, ödev, proje vb) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerin (final, ödev, proje vb) %60'ı. Hazırlanacak olan doktora tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 34668, Haydarpaşa-İstanbul, Program Başkanı: Prof.Dr. Jülide AKBUĞA

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğrenciler öğrendikleri konularla ilgili tarama, proses, analiz yeteneğine sahip olacaklardır.
  • Öğrenciler güncel konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler ilgili prosesin, aletin veya komponentin gerekli kısımları hakkında bilgi sahibi olup bir sistem tasarımı yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler biyoteknolojik aşıların genel özeliklerini bileceklerdir.
  • Öğrenciler çeşitli tip aşılar, hazırlama yöntemleri ve özellikleri bileceklerdir.
  • Öğrenciler biyopolimerler ile ilgili sorunları ve çözümlerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler endüstriyel rekombinant protein üretimi ve kontrolü hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler hücre kültürü laboratuvarlarının düzeni ve kullanılan ekipmanları öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler gen hastalıkları ve tedavisi ile ilgili teknikleri öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler gen tedavisi için öngörülen yeni yaklaşımları öğreneceklerdir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat