Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti

Program Tanımları

Kuruluş

Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimlerine bağlı Pedodonti Anabilim Dalı Doktora eğitimi kapsamında, çocuk diş hekimliği ile ilgili pratik, teorik bilgilerin verilmesi ve konuyla ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Çocuğun büyüme ve gelişimi ile ilgili tüm konuların incelenmesi, çocuk ağız diş sağlığı hakkında bilgilerin verilmesi, koruyucu uygulamaların ve tedavi prensiplerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Kazanılan Derece

Pedodonti alanında Doktor Diş Hekimi (Dr.Med.Dent)

Kabul ve Kayıt Koşulları

a)Tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık yüksek lisans eğitimi veren diş hekimliği fakültesi lisans diplomasına sahip olması, b)Başvurdukları puan türünden 60’dan az olmamak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren son beş yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES puanını veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puanı sağlamış olması, c)Türkçe veya Yabancı dilde eğitim yapılan programlarda adayların yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM/YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan alınması zorunludur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin protetik diş tedavisi doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

a) Derslerini başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girebilir. b) Yeterlik sınavları yılda iki defa yapılır ve bir öğrenci yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına bu süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Pedodonti Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimlerine bağlı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir. Bu eğitim kapsamında, çocuk diş hekimliği ile ilgili pratik, teorik bilgilerin verilmesi ve konuyla ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Çocuğun büyüme ve gelişimi ile ilgili tüm konuların incelenmesi, çocuk ağız diş sağlığı hakkında bilgilerin verilmesi, koruyucu uygulamaların ve tedavi prensiplerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

a) Özel/kamu hastanelerinde, b) Özel/kamu üniversitelerinde öğretim üyesi olarak, c) Serbest muayenehanelerinde

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora eğitimi lisansüstü eğitim derecelerinin en üst derecesi olduğundan bu programdan başka bir programa geçiş yoktur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, yazılı sınav , dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Başarı notu 100 puan üzerinden en az 65'dir.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Betül KARGÜL Adres: Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sağlık Yerleşkesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Başıbüyük Yolu 9/3 34854 Başıbüyük / Maltepe / İSTANBUL/Türkiye Telefon: +90 0216 777 50 00 Email: bkargul@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

12 ünit asistan, 3 engelli, 3 öğretim üyesi, 19 öğrenci kliniğinde olmak üzere toplam 39

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Çocuklarda ağız ve diş sağlığı temellerini öğrenir.

- Çocuklarda iletişim kurma ve davranış yönlendirmesi yöntemlerini öğrenir.

- Çürük epidemiyolojisini, çürük etyolojisini, beslenme ve çürük ilişkisini öğrenir.

- Çürükten korunma yöntemlerini ve koruyucu uygulamaları öğrenir.

- Diş hastalıklarını ve tedavilerini, çocuklarda endodontik tedavileri ve cerrahi yaklaşımları öğrenir.

- Çocuklarda ağız ve diş tedavileri sırasında kullanılan dental materyallerin özelliklerini öğrenir. Çocuk büyüme gelişimini öğrenir, çene yüz gelişimini öğrenir, dental gelişim takibi yapabilir.

- Yer tutucu ve koruyucu ortodonti uygulamalarını öğrenir.

- Özel gereksinimli çocuklarda dental yaklaşımlarını öğrenir.

- Bilimsel araştırma planlamayı ve takibini,bilimsel araştırma metodlarını, veri toplamayı, elde ettiği sonuçlar doğrultusunda bildiri ya da makale hazırlamayı öğrenir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

  • Çocuklarda ağız ve diş sağlığı temellerini öğrenir.
  • Çocuklarda iletişim kurma ve davranış yönlendirmesi yöntemlerini öğrenir.
  • Çürük epidemiyolojisini, çürük etyolojisini, beslenme ve çürük ilişkisini öğrenir.
  • Çürükten korunma yöntemlerini ve koruyucu uygulamaları öğrenir.
  • Diş hastalıklarını ve tedavilerini, çocuklarda endodontik tedavileri ve cerrahi yaklaşımları öğrenir.
  • Çocuklarda ağız ve diş tedavileri sırasında kullanılan dental materyallerin özelliklerini öğrenir. Çocuk büyüme gelişimini öğrenir, çene yüz gelişimini öğrenir, dental gelişim takibi yapabilir.
  • Yer tutucu ve koruyucu ortodonti uygulamalarını öğrenir.
  • Özel gereksinimli çocuklarda dental yaklaşımlarını öğrenir.
  • Bilimsel araştırma planlamayı ve takibini,bilimsel araştırma metodlarını, veri toplamayı, elde ettiği sonuçlar doğrultusunda bildiri ya da makale hazırlamayı öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat