Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (ECZ)

Program Tanımları

Kuruluş

Eczacılık Biyokimya Lisansüstü Eğitim programı 1984-1985 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Anabilim dalımız kuruluşundan bu zamana kadar 40 dan fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun etmiştir. Programı başarıyla bitirenler Akademik araştırma, biyoteknoloji, eczacılık endüstrisi ve sağlık alanında bağımsız bir bilim insanı sıfatıyla başarılı bir kariyer yapabilecek özgüven kazanırlar.

Kazanılan Derece

Doktora programını tamamlayan öğrenciler Biyokimya alanında bilim doktoru unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakültesi lisans programlarını tamamlamış olmak; İlgili Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları; Eğitim Fakültelerinin Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları; Ziraat Fakültesi mezunları; Mühendislik Fakülteleri’nin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programlarını tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisansa Dayalı: Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Klinik Eczacılık, Biyoteknoloji, İmmünoloji ve diğer benzeri bilimsel dallarda yüksek lisans yapmış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan Doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Temel bilimlerin önemli bir araştırma alanını oluşturan Biyokimya bilim dalı doktora programında, canlılarda gerçekleşen biyokimyasal olayların makromoleküler düzeyde tanımlanması; canlıları oluşturan hücrelerin yapılarının aydınlatılması; hücrelerde gerçekleşen anabolik ve katabolik olayların tanımlanması; membran transport mekanizmaları; kan hücrelerinin bir çeşidini oluşturan trombositlerin yapısal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve bu hücrelerin kardiyovasküler hastalıklar gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilerinin araştırılması; bu hastalıklarla ilgili çeşitli sinyal mekanizmalarının ortaya çıkarılması; deney hayvanları ile ilgili in vivo ve in vitro deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyokimya (ECZ) Doktorasını tamamlamış öğrenciler bu alandaki üst düzey bilgileri edinmiş olarak ilaç ve tibbi ürünlerle ilgili sanayi de, laboratuvarlarda, eğitim alanında, üst kademelerde iş imkanlarına sahip olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyokimya alanında doktora derslerini ve yeterlilik sınavını başarı ile tamamlamış öğrenciler akademik jüri karşısında hazırladıkları doktora tezini başarı ile savunduktan sonra biyokimya alanında doktora derecesi almış olurlar ve bu kişiler öğretim üyesi olarak çeşitli üniversiteler başvurabilirler veya özel sektör ve kamuda ilgili alanlarda üst düzey çalışma imkanı bulabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, yeterlilik sınavının başarılması ile hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması ile değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler doktora programı boyunca alınan en az 7 ders, en az 21 kredi ve 60 ECTS yi başarı ile tamamlarlar. Biyokimya yeterlilik sınavını başarı ile geçtikten sonra hazırladıkları doktora tezinin akademik jüri önünde başarılı bulunması ile programı tamamlarlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof Dr Fikriye Uras Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Haydarpaşa 34668 İSTANBUL furas@marmara.edu.tr Tel : 0216 414 29 62-1169 (Faks) : 0216 345 29 52 .

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Akademik araştırma, biyoteknoloji ve eczacılık endüstrisi, sağlık/biomedikal alanında (yönetici ve eğitici olarak) bağımsız bir bilim insanı sıfatıyla başarılı bir kariyer yapabilecek özgüveni kazanır
  • Temel ve uygulamalı medikal bilimlerde, bir araştırmacı olarak gelecekte bilime orijinal katkı sağlamak; güçlü ve üretken yeni nesil araştırmacılar yetiştirme becerisi edinir
  • Modern multidisipliner medikal/farmasötik bilimler, biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerde kullanılan ölçüm yöntemlerini teorik ve pratik olarak öğrenir
  • Analitik düşünme, problem çözme; proje planlama, yazılı bir proje önerisi ve yüksek kaliteli dergiler için makale hazırlama becerisi kazanır
  • Eğitim sırasında erken dönemden itibaren araştırmalara, seminer ve tartışma toplantılarına aktif bir şekilde katılarak laboratuar araştırma deneyimi kazanır
  • Doktora programlarının gereklerini yerine getirirken sunum, konuşma ve öğretme becerileri kazanır
  • Mültidisipliner olarak temel biyolojik bilimler ve klinik bilimler konularında teorik ve pratik bilgiler kazanır.
  • Güncel araştırma tekniklerinin prensiplerini öğrenmek, laboratuvar uygulamalarını yapar.
  • Biyokimya alanında ileri düzeyde bilgi birikimi kazanır
  • Biyokimya alanında araştırmalar yapma ya da bir projede görev alma tecrübesini kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat