Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik

Program Tanımları

Kuruluş

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlanmıştır

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak En az bir yıl mesleki deneyim sahibi olmak YÖK ve MÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş olan asgari şartları sağlamış olmak ÜDS-YÖKDİL 50

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1- Yatay geçiş yapan öğrencilerin almış oldukları aynı ya da yakın dersler enstitü kurulu kararı ile muaf sayılabilir 2-Yatay geçiş yapan öğrencilerin YÖK onayı dışında aldıkları kurs ve sertifikalar ders muafiyeti için geçerli değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1-Mesleki dersler uygulamalı olup devam zorunluluğu vardır. 2-Uygulamalı derslerin notu ara sınav notu ile birlikte değerlendirilir. 3-Zorunlu seminer dersi 2. yarıyılda verilmektedir 4-Uzmanlık alan dersleri 3. ve 4. yarıyılda verilmektedir. 5-GANO değeri 2,50 altında olan öğrenci tez aşamasına geçememektedir.

Program Profili

1-Program 4 yarıyıldan oluşur. 2-Programda mesleki ve seçmeli dersler yer almaktadır. 3-Mesleki dersler uygulamalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1-Mezunlar tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının ilgili bölümlerinde 2- Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde istihdam edilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

1-Mezun olan öğrenciler başvuru koşularını sağldıklarında doktora yapma olanağı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1-Üniversite ve enstitünün belirlediği ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. 2-Her yarıyılda bir ara sınav ve final notu zorunludur. 3-Uygulamalı dersler için uygulama notu vardır. 4-Öğretim üyesi ödevi proje vb gibi durumları değerlendirebilir.

Mezuniyet Koşulları

1-Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği mezuniyet koşulları geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Meltem Demirgöz Bal

Bölüm Olanakları

Kadın, çocuk ve toplum sağlığını kapsayan alanlarda çalışma ve kariyer imkanları mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ebelik kavramlarını ve teorilerini detaylı tartışabilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleki uygulamalarını kanıt temelli olarak uygulayabilme becerisini kazanma

- Biyolojik, sosyal ve mesleki bilimlerden edindiği temel bilgileri ebelik mesleği ile ilişkilendirebilme

- Mesleki proje ve bilimsel çalışmalara katılım sağlayabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri planlama ve uygulayabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Trankültürel ebelik bakımını uygulayabilme

  • Ebelik kavramlarını ve teorilerini detaylı tartışabilme
  • Mesleki uygulamalarını kanıt temelli olarak uygulayabilme becerisini kazanma
  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri planlama ve uygulayabilme
  • Biyolojik, sosyal ve mesleki bilimlerden edindiği temel bilgileri ebelik mesleği ile ilişkilendirebilme
  • Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirme
  • Trankültürel ebelik bakımını uygulayabilme
  • Mesleki proje ve bilimsel çalışmalara katılım sağlayabilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat