Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ebelik kavramlarını ve teorilerini detaylı tartışabilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleki uygulamalarını kanıt temelli olarak uygulayabilme becerisini kazanma

- Biyolojik, sosyal ve mesleki bilimlerden edindiği temel bilgileri ebelik mesleği ile ilişkilendirebilme

- Mesleki proje ve bilimsel çalışmalara katılım sağlayabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri planlama ve uygulayabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Trankültürel ebelik bakımını uygulayabilme

  • Ebelik kavramlarını ve teorilerini detaylı tartışabilme
  • Mesleki uygulamalarını kanıt temelli olarak uygulayabilme becerisini kazanma
  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri planlama ve uygulayabilme
  • Biyolojik, sosyal ve mesleki bilimlerden edindiği temel bilgileri ebelik mesleği ile ilişkilendirebilme
  • Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirme
  • Trankültürel ebelik bakımını uygulayabilme
  • Mesleki proje ve bilimsel çalışmalara katılım sağlayabilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat