Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Eczacılık Temel Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Genel Kimya (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2002 yılında kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

Kimya Alanında "Genel Kimya bilim uzmanı"

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans derecesi ile Üniversitelerin Eczacılık Fakültesini, Fen, Mühendislik, Kimya-Metalurji, Eğitim Fakültelerinin Kimya Lisans, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ya da Kimya Öğretmenliği bölümlerini (bir anadalı Kimya olan Çift Anadal yapanlar dahil) bitirmiş öğrencilerin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili koşullara uymaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla dersler ve tez çalışmasından oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer ve sunumlar gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Lisans derecesi ile Üniversitelerin Eczacılık [Fakültesini], Kimya Lisans, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ya da Kimya Öğretmenliği bölümlerini [, Kimya alanından toplam en az 20 Ulusal Kredilik ders ve laboratuarı* başarmış olmaları koşuluyla Sağlık Bilimleri ve Fen Fakültelerinin öteki bölümlerini (bir anadalı Kimya olan Çift Anadal yapanlar dahil) başarıyla] bitirmiş öğrencilerin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili koşullara uymaları gerekir. (*Toplam 20 Ulusal Kredinin en az 16 si kuramsal ve en az 4 ü laboratuar olmak üzere Genel, Analitik, Anorganik, Organik, Fiziksel, Biyokimya, Gıda Kimyası, Çevre Kimyası derslerinden sağlanmalıdır.)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Başta ilaç sanayi olmak üzere kimya sanayinin çeşitli dallarında: teknik elemanlık; kimya ile ilgili eğitimcilik-öğreticilik kimya alanında akademisyenlik mezunların çalışma alanlarındandır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak her bir ders için yıl içi değerlendirmelerinin (arasınav, ödev, sunum vb.), yıl sonu değerlendirmelerinin (yarıyıl sonu sınavı, ödev, sunum vb.), hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program süresince alınan derslerden başarılı olunması, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Başıbüyük İstanbul, Program Başkanı; Prof. Dr. Sinem GÖKTÜRK

Bölüm Olanakları

Araştırma Laboratuarı

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Genel Kimya ve onunla yakından ilgili olan matematik, fizik, ve biyoloji konularının temel ilkeleri hakkında daha geniş bilgi sahibi olurlar.
 • Kimya, matematik ve genel olarak fen bilgilerini biyolojik sistemlere uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanırlar.
 • Fen ve temel sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda genel olarak deney yapma, veri toplama, çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
 • Kimyasal olayları inceleyerek bunların yürüyüş mekanizmalarının aydınlatılması üzerine beceri kazanırlar.
 • İlaçların ve etkin maddelerinin çeşitli çözeltilerdeki fiziksel ve kimyasal davranışlarını izleme ve yorumlama becerisi kazanacaklardır.
 • İlaç etkin maddelerinin çözeltilerdeki başka türlerle etkileşimlerini sabit ve değişen sıcaklık altında inceleme ve ölçüm sonuçlarını değerlendirme yetisi elde ederler.
 • Sistemli bir yaklaşımla genel olarak kimyada problem çözebilme becerisini geliştirirler.
 • Eczacılıkla ilgili araştırma laboratuvarı ve sanayi uygulamalarında kullanılan temel tekniklerin ve cihazların bazılarını kullanabilme donanımına sahip olurlar.
 • Kimya alanında bir araştırma çalışmasının kuramsal bilgilerini kaynak tarayarak derleme, sınıflandırma ve kuralına uygun bir metin haline getirme becerisini kazanırlar.
 • Kimya alanında bir araştırma sürecinin deneysel çalışmalarını ayrıntısıyla tasarlama, ön deneylerini gerçekleştirme, temel çalışmalarını yönetip yönlendirme ve sonuçlandırma konularında bilgi ve beceri edinerek doktora çalışması yapmaya hazır hale gelirler.
 • Genel olarak bilim felsefesi alanında kuramsal ve uygulamalı olarak bir çalışmayı yürütme bağlamında bilgilenirler.
 • Bilimsel bir araştırmayı sözel sunum yapma becerisi kazanırlar.
 • Bir araştırma projesi organize edebilime ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat